Basen

Informujemy, że od 6 lipca basen będzie czynny w godzinach od 15.00 do 22.00

wszystkie godziny ogólnodostępne 

 

  • basen ogólnodostępny - wejścia o pełnych godzinach

Bilety na basen ogólnodostępny zgodnie z obowiązującym cennikiem

Preferowana płatność kartą płatniczą lub odliczoną gotówką

  • basen dla uczniów szkoły pod opieką rodzica

Wejście bezpłatne na podstawie legitymacji szkolnej (rodzic zgodnie z cennikiem).

Limit osób korzystających z basenu wynosi maksymalnie 20 osób / 4 osoby na tor

Wymagana maseczka zakrywająca usta i nos oraz czepek

PROCEDURY.pdf

 

 Wejście o pełnych godzinach, zajęcia trwają 45 min.

CENNIK BILETÓW WSTĘPU NA BASEN SP nr 33 w ramach godzin ogólnodostępnych

8 zł – bilet normalny

7 zł – bilet dla emerytów i rencistów oraz honorowych krwiodawców krwi *

6 zł – bilet dla studentów *

4 zł – bilet dla młodzieży szkolnej *

4 zł – bilet dla osoby niepełnosprawnej *
            
(opiekun wg cennika)

* Uprawnieni do zakupu biletów ulgowych są:
- dzieci, młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji
- emeryci i renciści, honorowi krwiodawcy krwi po okazaniu ważnej legitymacji
- osoby niepełnosprawne po okazaniu stosownego orzeczenia lub zaświadczenia wydanego przez upoważniony do tego organ
- uczestnicy programu „Nas troje i więcej” mają prawo do zakupu biletów z 50% zniżką na podstawie ważnej karty programu

Cennik obowiązuje od dnia 15 lutego 2016r.
Od 2 stycznia 2019r będzie możliwość płatności kartą.

Wymiary basenu:

długość - 25 m
szerokość - 12.5 m
głębokosć - od 1.2 do 1.6 m

Regulamin pływalni.pdf

Ocena jakości wody.pdf

 

do góry