UREGULOWANIA DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW PÓŁKOLONII

1.  Rodzice rezygnujący z półkolonii są zobowiązani do poinformowania szkoły o tym fakcie nie później niż 2 dni robocze przed turnusem, co gwarantować będzie pełen zwrot kosztów.

2.  W przypadku zgłoszenia rezygnacji później niż 2 dni robocze zwrot zostanie pomniejszony o poniesione przez Organizatora koszty. Dotyczyć to będzie także sytuacji, w której dziecko przestanie uczestniczyć w zajęciach w trakcie trwania półkolonii.

3.  Za pojedynczy dzień nieobecności koszty nie będą zwracane.

Półkolonie organizowane są wyłącznie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach.

  1. W ramach półkolonii organizujemy turnusy:

Turnus 1: 29.06 – 3.07.
Turnus 2: 6.07 – 10.07
Turnus 3: 13.07 – 17.07
Turnus 4: 20.07 – 24.07
Turnus 5: 27.07 – 31.07
Turnus 6: 3.08 – 7.08.

  1. Półkolonie będą odbywały się w godzinach: 8.00 – 15.00
  2. Wpłaty na półkolonie trwają do 12 czerwca 2020r. do godz. 15.00.
  3. Cena jednego turnusu: 70 zł (w tym wyżywienie – śniadanie, obiad, podwieczorek, dodatkowe atrakcje oraz zakup materiałów: bloki, farby itp.). Kwota będzie rozliczona.
  4. Karta uczestnika wypoczynku będzie dostępna na stronie internetowej szkoły w zakładce AKCJA LATO - PÓŁKOLONIE oraz w wersji papierowej w szkole przy portierni.
  5. Wypełnioną kartę i odliczone pieniądze przynosimy do szkoły w kopercie lub koszulce na dokumenty z opisem:
    Imię i nazwisko dziecka, klasa, turnus, kwota wpłacana.
  6. Po potwierdzeniu wpłacanej kwoty przy portierni, kopertę/ koszulkę proszę wrzucić do skrzynki podawczej.

 

załącznik

Karta uczestnika półkolonii.pdf

 

do góry