Uregulowania dotyczące zwrotu kosztów półkolonii

UREGULOWANIA DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW PÓŁKOLONII

1.  Rodzice rezygnujący z półkolonii są zobowiązani do poinformowania szkoły o tym fakcie nie później niż 2 dni robocze przed turnusem, co gwarantować będzie pełen zwrot kosztów.

2.  W przypadku zgłoszenia rezygnacji później niż 2 dni robocze zwrot zostanie pomniejszony o poniesione przez Organizatora koszty. Dotyczyć to będzie także sytuacji, w której dziecko przestanie uczestniczyć w zajęciach w trakcie trwania półkolonii.

3.  Za pojedynczy dzień nieobecności koszty nie będą zwracane.

do góry