Izba Regionalna

Jak to piyrwyj było...
Już łod siedymnostu lot naszo szkoła dbo ło to, coby dziecka wiydziały kaj miyszkajom i skond pochodzom. Dzisioj to się nazywo edukacja regionalno. Na poczontku 90-tych lot jedna rechtórka matymatyki, Pani Halina Pikania prziszła na to, coby wyrychtować tako izba, w kieryj szkoloki mogliby się czasym spomnonć, jak ich łojce i starzyki jeszcze niy tak downo tymu, miyszkali, jak wyglondało we kuchnie i w izbie w ślonskiyj chałpie. Bez śtyry lata zbiyrali roztomaite graty i szkorupy, kiere inksi wyciepowali na hasiok i tak terozki momy Izba regionalno.

Podziwejcie się jako jest piykno.
(łopiekun: Henryka Chmielewska)

do góry