Spotkania z rodzicami test

2 Lut
3 Lut
16 Mar
17 Mar
18 Mar
Dzień otwarty
18.03.2021
11 Maj
12 Maj

Wystawianie proponowanych ocen śródrocznych

Kalendarz
Kalendarz Organizacja roku szkolnego
Data
22.01.2021
do góry