Klasa 1 ukierunkowana na Sport

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach zaprasza do klasy pierwszej ukierunkowanej na sport.

 Jeśli sport  to żywioł Twojego dziecka, a ponadto chcesz połączyć jego pasję z nauką wybierz naszą ofertę.

Dlaczego warto wybrać klasę ukierunkowaną na sport?

  • Dzieci potrzebują ruchu

Sport pozytywnie wpływa na stan zdrowia dziecka harmonijnie rozwija ciało.

  • Sport kształtuje charakter

Uczniowie stają się zmotywowani do działania, posiadają silną wolę i uczą się organizacji. Wyznaczają sobie cele w życiu i do nich dążą.

  • Szansa na sukces

Mimo dużego wysiłku, dziecko po takich zajęciach szybciej się uczy – dotleniony mózg lepiej pracuje. Sport rozwija zainteresowania dziecka.

  • Zdrowe nawyki

Dziecko uczy się pewnych zdrowych nawyków, które procentują w dalszym życiu.

Klasa ukierunkowana na sport to:

  • o 3 godziny więcej wychowania fizycznego w planie lekcyjnym tygodniowo (podstawa programowa obejmuje 3 godz. WF)
  • w tym nauka/doskonalenie pływania
  • zajęcia ogólnorozwojowe przygotowujące do uprawiania różnych dyscyplin sportowych.
  • przynależność do UKS „Karlik” przy Szkole Podstawowej nr 33 (składka członkowska)

Rekrutacja :

- pisemna deklaracja rodziców lub prawnych opiekunów

- pozytywne zaliczenie testu sprawności fizycznej

Zapraszamy dzieci z Rodzicami na test sprawnościowy, który odbędzie się w dniu 09 kwietnia  o godz. 17:00 w sali gimnastycznej naszej Szkoły.

 

do góry