Zapal Światło Wolności

Jak co roku w miesiącu grudniu członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu rozdawali przybyłym do szkoły rodzicom wlepki „ZAPAL ŚWIATŁO WOLNOŚCI – 13 GRUDNIA 1981” i naklejki na auta. Akcja ta miała na celu przypomnienie ważnych wydarzeń historycznych – ogłoszenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku i pacyfikację Kopalni „Wujek”.

KWK Wujek

do góry