IV Ogólnopolski Konkurs Plastycznylogo konkursu2

 

Protokół

Posiedzenia Komisji Konkursowej

IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Kocham Polskę”

z dnia 24.04.2019 r.

      Organizatorem IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Kocham Polskę” jest Szkoła Podstawowa nr 33 w Katowicach.

    Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda ufundował nagrodę dla najlepszego najmłodszego uczestnika Konkursu. Konkurs został objęty patronatami: Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka, Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer, Prezydenta Katowic Marcina Krupy oraz Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Patronatem medialnym objęła Konkurs Telewizja Polska S.A. Oddział w Katowicach.

      W Konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów.

      Zadaniem Uczestników Konkursu było wykonanie pracy plastycznej lub fotografii będącej ilustracją wybranego miesiąca w „Kalendarzu Polskim”. Tematyka była związana z wykonaniem wolnej kopii obrazu polskiego malarza.

Cele Konkursu to:

1. Propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży oraz postawy szacunku wobec dorobku polskiej sztuki.
2. Rozwijanie twórczej inwencji i plastycznej ekspresji.
3. Prezentacja możliwości twórczych uczestników konkursu.

Na Konkurs wpłynęło 689  prac  w następujących kategoriach:

Praca plastyczna - 668

Fotografia - 21

Jury Konkursu przystąpiło do obrad w składzie:

  1. Przewodnicząca Komisji : Aneta Zasucha, Dział Edukacji Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach,
  2. Członek Komisji : Adam Dutkiewicz – Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków, Okręg w Katowicach,
  3. Członek Komisji : Damian Pietrek, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody:

KATEGORIA: PRACA PLASTYCZNA

KATEGORIA WIEKOWA I  (uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej)

NAGRODA SPECJALNA  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dla najlepszego najmłodszego uczestnika Konkursu
ANTONIA SIWA , Szkoła Podstawowa nr 8, Gniezno

PIERWSZA  NAGRODA
JULIA KOZŁOWSKA, Szkoła Podstawowa nr 300, Warszawa

DRUGA  NAGRODA
(ex aequo)
URSZULA PERLIK, Szkoła Podstawowa nr 8, Gniezno
WOJCIECH SROKA, Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi w Mysłowicach

TRZECIA  NAGRODA
NINA STAŃCZAK, Szkoła Podstawowa nr 4, Toruń

 

KATEGORIA WIEKOWA II (uczniowie klas 4 -6 szkoły podstawowej)

PIERWSZA  NAGRODA
KONRAD TUŁOWIECKI, Szkoła Podstawowa nr 33, Katowice

DRUGA  NAGRODA
KORNELIA KĄDZIELA, Szkoła Podstawowa nr  33, Katowice

TRZECIA  NAGRODA
(ex aequo)
JAKUB WRÓBLEWSKI, Szkoła Podstawowa nr 33, Katowice
SANDRA BIELKA, Szkoła Podstawowa nr  33, Katowice

 

KATEGORIA WIEKOWA III (uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści)

PIERWSZA NAGRODA
NICOLE RYBAK, Szkoła Podstawowa nr 66, Bydgoszcz

DRUGA NAGRODA
ALEKSANDRA SZYMAŃSKA, Gimnazjum nr 43, Wrocław

TRZECIA NAGRODA
OLIWIA KOSIOREK, Szkoła Podstawowa nr 362, Warszawa,

 

KATEGORIA:  FOTOGRAFIA

PIERWSZA NAGRODA:
(ex aequo):
JULIA CIEŚLIKOWSKA, Zespół Szkół Zakonu Pijarów, Katowice
MAJA KUBIAK, Szkoła Podstawowa nr 73, Wrocław

DRUGA NAGRODA:
ZOFIA BOGACZ, Zespół Szkół  im. Jana Pawła II w Laskach

TRZECIA NAGRODA:
Nie została przyznana

WYRÓŻNIENIE:
ANASTAZJA  ŁUCZAK, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie

 

logo konkursu2

Organizator konkursu 
Szkoła Podstawowa nr 33
ul. Witosa 23, 40 – 832 Katowice
tel. 32 25 40 371, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I. Patronat:
Staramy się o patronaty:

Wojewody Śląskiego – p. Jarosława Wieczorka,
Prezydenta Miasta Katowice – p. Marcina Krupy,
Śląskiego Kuratora Oświaty – p. Urszuli Bauer
Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

Liczymy także na nagrodę dla najmłodszego uczestnika konkursu fundowaną corocznie przez Prezydenta RP – p. Andrzeja Dudę.

II. Tematyka prac konkursowych:

Uczestnicy wykonują pracę plastyczną lub fotografię będącą ilustracją w „Kalendarzu Polskim”. W części plastycznej należy przygotować własną wersję obrazu polskiego malarza (kopia wierna lub wolna). Można też stworzyć pracę inspirowaną kilkoma dziełami jednego twórcy. Część fotograficzna konkursu polega na wykonaniu zdjęcia inspirowanego twórczością uznanego polskiego artysty. Fotografia może też przedstawiać dzieło malarskie, rzeźbiarskie lub architektoniczne znajdujące się w przestrzeni publicznej (również sztukę ludową). W przypadku fotografowania osób należy obowiązkowo dołączyć zgodę na wykorzystanie wizerunku - ZAŁĄCZNIK NR 4 lub/i 4a

III. Cele:

1.  Propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży oraz postawy szacunku wobec dorobku polskiej sztuki.
2.  Rozwijanie twórczej inwencji i plastycznej ekspresji.
3.  Prezentacja możliwości twórczych uczestników konkursu.

IV. Warunki uczestnictwa:

1.  Uczestnicy: uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Prace plastyczne będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
    KATEGORIA I – uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej
    KATEGORIA II – uczniowie klas 4 –6 szkoły podstawowej
    KATEGORIA III – uczniowie klas 7 – 8 szkoły podstawowej oraz uczniowie oddziałów gimnazjalnych.
Fotografie będą oceniane bez podziału na kategorie wiekowe.

2.  Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę malarską lub rysunkową oraz jedną fotografię. Praca powinna być oryginalnym projektem autora, powinna być wykonana samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe są wykluczone).

3.  Do pracy plastycznej należy przykleić z tyłu ZAŁĄCZNIK NR 1, wypełniony pismem drukowanym oraz podpisany przez opiekuna prawnego ucznia. Do fotografii należy przykleić z tyłu ZAŁĄCZNIK NR 3. Do fotografii przedstawiających osoby przyklejamy z tyłu również ZAŁĄCZNIK NR 4 jeśli zdjęcie przedstawia osobę niepełnoletnią lub/i ZAŁĄCZNIK NR 4a jeśli zdjęcie przedstawia osobę pełnoletnią. Do przysłanych na konkurs prac proszę dołączyć listę uczestników (ZAŁĄCZNIK NR 2).

4.  Technika wykonania pracy plastycznej: dowolna płaska, umożliwiająca ekspozycję w antyramie.

5.  Formaty prac malarskich i rysunkowych: A-3 lub A-4.
Formaty fotografii: nie mniejsze niż 18 x 24 [cm]. Do zdjęcia wydrukowanego na papierze należy obowiązkowo dołączyć zapis na nośniku elektronicznym (płytka CD lub pendrive) z trwałym podpisem umożliwiającym identyfikację autora (imię i nazwisko, wiek, szkoła, nauczyciel). Rozmiar zdjęcia nie mniejszy niż 1600 (dłuższy bok), maksymalny rozmiar pliku 5 MB. Nośnik zapisu elektronicznego przechodzi na własność organizatora konkursu.

6.  Miejsce dostarczenia prac:
Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Witosa 23, 40 – 832 Katowice.
Osoba do kontaktu: Bogusława Melich–Czereczon, tel.  32 25 40 371 (w godzinach pracy szkoły)

7.  Czas trwania konkursu od dnia 18 marca 2019r. do 30 maja 2019r.
Termin dostarczenia prac do SP 33 : 12.04.2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w 30 maja 2019 r.

8.  Jury konkursu przyzna 1,2 i 3 nagrodę oraz 1 wyróżnienie za prace plastyczne w 3 kategoriach wiekowych a także 1, 2 i 3 nagrodę za fotografie (bez podziału na kategorie wiekowe). Nagrodzone prace będą ilustracjami w „Kalendarzu Polskim”. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, nagrody
rzeczowe oraz nagrody w postaci kalendarza z wydrukowanymi pracami.
Jury konkursu zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

9.  Prace plastyczne oraz fotografie (wydruk na papierze i zapis na nośniku cyfrowym) dostarczone na konkurs przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich reprodukcji, publikacji i ekspozycji bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanych materiałów do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.

10.  Uwaga! Prace podpisane nieczytelnie, bez załączników (załączniki nr 1,3,4 i 4a przyklejone z tyłu pracy, załącznik nr 2 wewnątrz przesyłki z pracami) lub nie spełniające innych wymogów regulaminu nie będą brały udziału w konkursie.

Uczestnicy obowiązkowo dołączają wypełnione
ZAŁĄCZNIKI DO KONKURSU
Konieczny dopisek na opakowaniu prac:
KONKURS PLASTYCZNY „KOCHAM POLSKĘ”

ZAŁĄCZNIKI.docx

PLAKAT.docx

List przewodni do Dyrektorów Szkół.pdf

 

do góry