Nasza uczennica – Magdalena Kycler (z kl. VIII a) już po raz czwarty została Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, a także Finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego.

Czytaj więcej...Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki

Uczniowie klas 1

I miejsce: Eliza Żak 1e, Cezary Wnuk 1e, Tadeusz Nowak 1c, Filip Straszak 1b

Uczniowie klas 2

I miejsce: Łukasz Kwiatkowski 2b

Uczniowie klas 3

I miejsce: Tamara Kuczyńska 3b

Uczniowie klas 4

I miejsce: Adrian Tomczyk 4f

Uczniowie klas 5

I miejsce: Igor Gądzik 5e

Nagrodzone prace

1  2

3  4

5  6

7  8

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

"PIERWSZE OZNAKI WIOSNY”

CELE KONKURSU

 1. Upowszechnianie i popularyzacja fotografii wśród uczniów.
 2. Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna natury.
 3. Utrwalenie ciekawych miejsc i walorów przyrodniczych Katowic.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 33 .

Kategorie wiekowe:

 1. oddział ,,0” , klasy 1- 3
 2. klasy 4 – 6
 3. klasy 7, 8 i Gimnazjum

WARUNKI KONKURSU

 1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć, ukazujących oznaki wiosny na terenie naszego miasta.
 3. Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian i obróbki zdjęć.
 4. Zdjęcia należy dostarczyć w formie papierowej tzn .: wydruk na papierze przeznaczonym do fotografii
 5. Każda fotografia na odwrocie musi zawierać dane autora : imię, nazwisko, klasa oraz tytuł zdjęcia.
 6. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 3 zdjęcia w FORMACIE MINIMUM 15 x 21
 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac w publikacjach i prezentowania na wystawach.
 8. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych.
 9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
 10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez opiekunów prawnych nieletnich uczestników na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz na wykorzystanie praw autorskich przez organizatora w celach promocyjno – reklamowych.
 11. Prace po prezentacji przechodzą na własność organizatora.
 12. Prace nie mogą narażać niczyjej godności i ogólnie przyjętych zasad moralnych, nie mogą ośmieszać, zawierać treści obraźliwych i wulgarnych.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 1. Jury konkursu dokona oceny prac pod względem czytelności zdjęć, artystycznym i tematycznym.
 2. Wyróżnione zostaną trzy prace konkursowe w każdej kategorii.

Dopuszcza się dodatkowe wyróżnienia prac.

TERMINY
 1.Prace prosimy składać do 29 marca 2019r

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 kwietnia 2019r.

ORGANIZATORZY:

 1. Ania Supińska
 2. Kasia Wyrobek – Rak

NAGRODY:

Przewidziane atrakcyjne nagrody :

 • Dyplomy
 • Nagrody książkowe
 • Miesięczny karnet na dowolny taniec w renomowanej szkole tańca
  ,,Creative Dance Center” w Sosnowcu . Do wyboru m.in. :
 • Akrobatyka
 • Breakdance
 • Hip – hop
 • Balet
 • Wejściówki do Freestyle Parku w Chorzowie
  , a także
 • Wejściówki do Jump Word w Katowicach

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Prace przyjmują :

Pani Kasia Wyrobek - Rak ( świetlica )

Pani Ania Supińska ( sala 229) 

Zapraszamy uczniów klas 1- 5 do wzięcia udziału w komputerowym konkursie plastycznym na plakat „Pij mleko, będziesz wielki!”. 

Celem uczestnictwa dzieci w konkursie jest:

 • uświadomienie roli mleka w rozwoju człowieka,
 • promowanie zasad zdrowego odżywiania,
 • rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej,
 • ćwiczenie umiejętności wykorzystania komputera i programu graficznego „Paint”,
 • odkrycie przez uczestniczące w konkursie dzieci własnych uzdolnień,
 • kształtowanie poczucia estetyki i smaku artystycznego.

Konkurs odbędzie się we wtorek – 12.03.2019 r. w godzinach 15.00 - 16.00 w sali 214.

Ogłoszenie wyników 14.03.2019 r..

„W Baśnioborze mleko pili, magicznych przygód doświadczyli”

1.Założenia ogólne konkursu:

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-6 SP.
 1. Cele konkursu:
 • Popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży.
 • Doskonalenie technik czytania oraz rozwój wyobraźni.
 • Wspieranie indywidualnych czytelniczych zainteresowań młodzieży.
 1. Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności:
 • Znajomość pierwszej księgi książki „Baśniobór” Brandon Mull
 1. Konkurs będzie jednoetapowy:
 • Zapisy na konkurs w bibliotece szkolnej do dnia 1.03.2019r.
 • Termin konkursu: 12.03.2019 r. w bibliotece szkolnej godz. 9.00
 • Konkurs jest dobrowolny.
 1. Ocena prac:
 • Praca konkursowe podlegać będą ocenie jury, w którego skład wchodzą nauczyciele

bibliotekarze

 1. Laureaci:
 • Jury wyłoni trzech kandydatów.
 • Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.

ZAPRASZAMY!

W konkursie brało udział 20 podmiotów wykonawczych (solistów i duety). Poziom konkursy był wysoki i wyrównany. Jury konkursu miało duży problem, by wyłonić laureatów.

Czytaj więcej...Wyniki Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek

Zapraszamy do udziału w konkursie kolęd i pastorałek. Konkurs odbędzie się 14 stycznia 2018r o godz. 10.45 (4 godz. lekcyjna) w auli szkolnej. Zgłoszenia składać u nauczycieli muzyki.

Czytaj więcej...Konkurs kolęd i pastorałek

W dniach 10-11.12.2018 w Kopalni Soli w Bochni odbył się Ogólnopolski Konkursu Polskiej Poezji Religijnej "Pierścień św. Kingi". Nasz uczeń Oskar Rzeszut z klasy 8a po raz kolejny miał możliwość uczestniczyć w finale tego konkursu.

Czytaj więcej...Ogólnopolski Konkursu Polskiej Poezji Religijnej

20 XI 2018 r. w Chorzowskim Centrum Kultury odbył się XX - Jubileuszowy Koncert Laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Promuj Śląsk" organizowany przez Lekki Teatr Przenośny z Chorzowa. Już trzeci raz jednym z laureatów był uczeń naszej szkoły - Oskar Rzeszut z klasy VIIIA.

Czytaj więcej...Kolejny sukces Oskara

5 listopada 2018 r. w Teatrze Nowym w Zabrzu odbył się Wernisaż Poetycki, na którym podsumowano jubileuszową - XV edycję

Czytaj więcej...Laureatka konkursu poetyckiego
do góry