Konkurs kolęd i pastorałek

Zapraszamy do udziału w konkursie kolęd i pastorałek. Konkurs odbędzie się 14 stycznia 2018r o godz. 10.45 (4 godz. lekcyjna) w auli szkolnej. Zgłoszenia składać u nauczycieli muzyki.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK

Termin i miejsce konkursu : 14 stycznia 2019r, aula lub sala muzyczna

Organizator : Nauczyciele muzyki (Justyna Rydzewska, Zbigniew Tarajkowski,)

Kategorie konkursu :  soliści, duety, zespoły

Grupy wiekowe : IV-VIII SP oraz klasy III Gimnazjum

                             
Warunki uczestnictwa:  

- uczestnicy śpiewają do mikrofonów wyłącznie z podkładem muzycznym (płyta CD, półplaybeck), z żywym akompaniamentem instrumentów lub a capella;

- uczestnicy wykonują jedną dowolnie  wybraną kolędę  lub pastorałkę; w przypadku dużej ilości uczestników uczestnicy są zobowiązanie do zaśpiewania tylko 2 zwrotek kolędy lub pastorałki.

Oceny programu i poziomu wykonawczego  solistów i zespołów dokona jury powołane przez organizatora;


Kryteria oceny: 

Ocenie podlegać będzie: 
                            - dobór repertuaru i możliwości wykonawcy,
                            - walory wokalne,
                            - umiejętności warsztatowe,
                            - pomysłowość,
                            - ogólny wyraz artystyczny ( choreografia, strój, rekwizyty)

Zgłoszenia przyjmowane są u nauczycieli muzyki do dnia 11.01.2019r.

do góry