Odział przedszkolny - oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/21

dzieciaki

ZAPRASZAMY DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W NASZEJ SZKOLE

Oddział przedszkolny jest oddziałem nieferyjnym i funkcjonuje od 1 września do 30 czerwca włączając ferie zimowe.

Opieka nad dziećmi w godzinach 6.30 – 17.00 jest bezpłatna. 
Jedyne koszty, jakie ponoszą rodzice to opłata za wyżywienie (śniadanie, obiad i podwieczorek)

W tych godzinach realizowane są obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, zajęcia dodatkowe i świetlicowe.

Wszystkie dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole mają zapewnione miejsce w klasie pierwszej.

Odział przedszkolny funkcjonuje w naszej szkole od września 2012 roku. Głównym celem działania naszej placówki jest dążenie do zapewnienia dzieciom najlepszych warunków rozwoju. Pragniemy, aby czas, jaki dzieci spędzą w naszej szkole był uzupełnieniem procesu wychowania, który Państwo realizujecie w swoich rodzinach. Kierujemy się przede wszystkim dobrem dziecka, pamiętając o indywidualizacji pracy oraz dostrzeganiu i akceptowaniu dziecka takim, jakim jest. Działania edukacyjne w grupie obejmują sfery rozwoju emocjonalnego, społecznego, poznawczego i ruchowego. Wiele uwagi poświęcamy na wyrabianie u dzieci samodzielności oraz kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty:

Budynek naszej szkoły usytuowany jest z dala od ruchliwej ulicy. Posiadamy bogate zaplecze sportowe i edukacyjne. Nasi podopieczni mają możliwość przebywania na świeżym powietrzu, na placu zabaw "Radosna Szkoła", który znajduje się w obrębie obiektów sportowo - rekreacyjnych szkoły.

Dzieciom zapewniamy:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną przyjazną naszym podopiecznym
 • atrakcyjne zabawy i zajęcia dydaktyczne
 • zajęcia w nowocześnie i funkcjonalnie urządzonych salach: edukacyjnej, świetlicy i sali do zajęć sportowych
 • pełne wyżywienie, zdrowe i smaczne, gotowane we własnej kuchni (śniadanie, obiad dwudaniowy z kompotem i deserem oraz podwieczorek kosztuje rodzica 4,40 zł).
 • naukę języka angielskiego
 • zajęcia ruchowo - taneczne
 • naukę religii
 • opiekę pielęgniarki, pedagoga i psychologa szkolnego
 • możliwość korzystania z biblioteki szkolnej
 • estetyczne toalety przystosowane do wzrostu dzieci.
 • przed i po zajęciach obowiązkowych zapewniamy dzieciom bezpłatną opiekę w ramach godzin świetlicy w osobnym pomieszczeniu.
 • ponadto stwarzamy dzieciom możliwość rozwijania i doskonalenia na zajęciach dodatkowych:

-   naukę pływania oraz zajęcia z piłki nożnej - w ramach działającego w naszej szkole UKS "Karlik" - opłata składkowa

-   zajęcia taneczne w Zespole Pieśni i Tańca „Katowiczanie”

-   szachy - odpłatnie

-   zajęcia komputerowe i plastyczne – nieodpłatnie

-   kółka zainteresowań w zależności od potrzeb wychowanków – nieodpłatnie

do góry