Osiągnięcia uczniów Gimnazjum nr 6 w roku szkolnym 2018/2019

ARTYSTYCZNE

III miejsce w Miejskim Konkursie Plastycznym „Świat zamknięty w ekranie smartfona" - Barbara Chryc z kl. 3a

do góry