Osiągnięcia uczniów Gimnazjum nr 6 w roku szkolnym 2018/2019

PRZEDMIOTOWE

Laureat III stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Leksykalnym z Języka Angielskiego - MEMORY MASTER - sesja jesienna - Alicja Błędowska kl. III C

II miejsce w Grze Miejskiej "Św. Jan Paweł II naszym przewodnikiem" - Weronika Hnatkiewicz z kl. IIIBg, Dorota Stoykova z kl. IIIBg

ARTYSTYCZNE

I miejsce w Międzywojewódzkim Ekumenicznym Konkursie Plastycznym - Weronika Hnatkiewicz z kl. III Bg

III miejsce w Miejskim Konkursie Plastycznym „Świat zamknięty w ekranie smartfona" - Barbara Chryc z kl. 3a

do góry