Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV w mieście Katowice dla uczniów kl. 1 gim. w 2015r.

Realizacja „Programu Profilaktyki zakażeń wirusem HPV w Mieście Katowice" w roku 2015 w ZSO nr 7.

1. Spotkanie edukacyjne odrębnie dla dziewcząt i odrębnie dla chłopców z realizatorem programu, którym jest Firma TOMMED
2. Spotkanie realizatora programu z rodzicami zainteresowanych uczniów.
3. Szczepienia

DSC 0893
O terminach spotkań będziemy informować na bieżąco po ich uzgodnieniu
z realizatorem programu. Proszę rodziców o wyrażenie zgody lub niezgody pisemnie. Druki zostaną przekazane rodzicom przez uczniów.

Z poważaniem Teresa Liburska-Łój
Dyrektor ZSO nr 7

Program profilaktyki.pdf
Ulotka.pdf
Oświadczenie.pdf

do góry