Na poziomie klas I – III trzecie miejsce w Międzynarodowym Konkursie Programistycznym BALTIE CHRISTMAS 2017 zajęła uczennica klasy 1b - Sara Lech. Na poziomie klas IV-VI szóste miejsce zajęła Sandra Szulc z kl. 6c.

                                                      2  1

GRATULUJEMY!

Życzymy dalszych sukcesów!

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach.

 • W konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni lub zespoły.

Temat konkursu:

 • Boże Narodzenie, Mikołaj, Adwent
 • Zima, sporty zimowe
 • Możecie stworzyć życzenia, grę lub inny związany z tematem program. Stworzony przez Was program nie może być brutalny ani nikogo obrażać.

Program może być stworzony tylko za pomocą Baltie 3 i musi zawierać oryginalne (tzn. stworzone przez autora programu, a nie pobrane) pliki graficzne, dźwiękowe i video!
Oznacza to, że program nie może wykorzystywać żadnych obrazków, dźwięków i filmów innych autorów, rodziców czy nauczycieli, nawet jeśli wykorzystany plik jest ogólnie dostępny w Internecie.Program należy przekazać p. Beacie Mąsior (sala 222) zapisany na pendrive lub stworzyć go na zajęciach komputerowych we wtorek podczas zajęć Klubu „Niebieskie Migdały” sala 214 (godz. 15.00-17.00). Termin zgłoszenia prac 19.12.2017 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Creative Baltie '17

 1.  Informacje podstawowe:

 1. Nagrody:
 • Wszyscy uczestnicy będą mieli do pobrania dyplomy na serwerze konkursowym.
 • Najlepsze programy konkursowe będą opublikowane na serwerze konkursowym.
 • Zwycięzcy finału międzynarodowego otrzymają nagrody rzeczowe.

 1. Terminy:

▪ Termin zgłoszenia

  -  

17.10.2017, godz. 20:00

▪ Termin nadsyłania prac

  -  

17.10.2017, godz. 20:00

▪ Początek pracy komisji szkolnej

  -  

18.10.2017, godz. 10:00

▪ Koniec pracy komisji szkolnej

  -  

24.10.2017, godz. 14:00

▪ Międzynarodowy final, FIT VUT Brno,
  Božetěchova 2, Brno - Královo Pole

  -  

25.11.2017, godz. 9:00-16:00

Wystartował Międzynarodowy Konkurs Programowania Baltie 2017  dla szkół podstawowych i gimnazjów.

Etapy konkursu

 • Zgłoszenie do konkursu
  Do 30 kwietnia 2017 - nauczyciel na serwerze zgłosi szkołę oraz uczniów. Szkołę zgłasza dowolny nauczyciel szkoły logując się na platformie Baltie.NET za pomocą swojego UID oraz hasła SGP.
 • Etap domowy
  Termin: 13 marca 2017, 07:00 - 14 maja 2017, 18:00.
  Wyniki: nie są publiczne, widzą je (na bieżąco) tylko zalogowani nauczyciele szkoły.
 • Etap szkolny
  Termin: 19 kwietnia 2017, 08:00 - 14 maja 2017, 20:00 - szkolne konkursy
  Limit czasowy: 90 minut.
  Minimalna liczba członków komisji w placówce konkursowej: 2.
  Wyniki: nie są publiczne, widzą je tylko zalogowani nauczyciele szkoły.
 • Etap wojewódzki
  Termin: 15 maja 2017, 07:00 - 20 maja 2017, 18:00 - wojewódzkie konkursy
 • Etap międzynarodowy - finał (wyniki także krajowe)
  Termin: 10 czerwca 2017, 09:30 - 13:00 - finały (w ČR, SR, PL).
  Opłata za udział w etapie międzynarodowym: 80 zł od zawodnika (cena zawiera podatek VAT, konwersję walut oraz przelew zagraniczny).
  Ewentualna opłata w placówce konkursowej (obiad, nocleg itp.) - organizuje i pobiera organizator danej placówki.

 Zapraszamy do udziału w konkursie!

Więcej: www.sgpsys.com/pl  -  konkurs Baltie 2017.

Chętnych uczniów prosimy o kontakt z nauczycielem informatyki lub koordynatorem TIB – mgr Beatą Mąsior

do góry