Uczeń naszej szkoły, Łukasz Kwiatkowski z klasy 3b zajął 3 miejsce w Międzynarodowym

Konkursie Programistycznym BALTIE CHRISTMAS 2019.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

1 l

W szkolnym etapie międzynarodowego konkursu Baltie Christmas '19 zwyciężyli:

I miejsce - Łukasz Kwiatkowski

II miejsce  - Sara Lech

III miejsce  - Natalia Makowska

GRATULUJEMY ŁUKASZOWI, KTÓRY PRZESZEDŁ DO NASTĘPNEGO ETAPU!

2020 01 19 194334

Międzynarodowy twórczy konkurs programistyczny przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich oraz z organizacji pracujących z dziećmi. Do programowania należy używać programów SGP Baltie 3 lub SGP Baltie 4 C#. Organizatorem konkursu jest TIB, Słowacja.

Temat konkursu: Boże Narodzenie, Mikołaj, Adwent, Zima, sporty zimowe.

Możecie stworzyć życzenia, grę lub inny związany z tematem program. Stworzony przez was program nie może być brutalny ani nikogo obrażać.

Terminy:

▪ Termin zgłoszenia      -          07.01.2020, godz. 19:00

▪ Termin nadsyłania prac          -          07.01.2020, godz. 19:00

▪ Początek pracy komisji szkolnej         -          07.01.2020, godz. 21:00

▪ Koniec pracy komisji szkolnej            -          10.01.2020, godz. 17:00

▪ Termin nadsyłania wersji angielskiej  -          10.01.2020, godz. 19:00

▪ Początek pracy komisji międzynarodowej       -          10.01.2020, godz. 21:00

▪ Termin dla komisji międzynarodowej -          15.01.2020, godz. 21:00

▪ Wyniki          -          16.01.2020, godz. 13:00

Uczestnicy konkursu:

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz innych organizacji pracujących z dziećmi.

Każdy uczestnik konkursu musi mieć swoje konto SGP (UID) i pod tym UID zgłasza się do konkursu - z lewej strony na górze tej strony za pomocą linku „Zgłoszenie".

 Autorskie prawo:

Zgłoszeniem do konkursu dają uczestnicy organizatorom konkursu (SGP Systems i partnerzy SGP Systems) nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do dalszego rozprzestrzeniania konkursowego programu dowolnym sposobem oraz prawo, by go w razie potrzeby dowolnie zmieniać.

Więcej informacji na stronie: https://baltie.net/(S(3nwvnwnw1rhu2tgtm1hbeplu))/Default.aspx?ContestID=100&DisplayFor=2

Na warsztatach komputerowych odbywających się w naszej szkole w czasie wakacji, dzieci mogły uczyć się programowania wizualnego w środowisku Baltie. Tworzyły własne gry i testowały je. Projektowały własne przedmioty do programów i budowały sceny. Powstałe programy były bardzo kreatywne, kolorowe i wakacyjne.

1  2

3  4

Projektowanie własnych przedmiotów i umieszczanie ich w programie.

1  6  4

8  2

7

9

Na poziomie klas I – III  drugie miejsce w Międzynarodowym Konkursie Programistycznym BALTIE CHRISTMAS 2018 zajął uczeń  klasy 2b – Paweł Stefurak. Na poziomie klas IV-VI ósme  miejsce zajął  Bartłomiej Moń z kl. 4a.

  1  2

 1. Międzynarodowy twórczy konkurs programistyczny jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, oraz z organizacji pracujących z dziećmi.

Do programowania należy używać programów SGP Baltie 3 lub SGP Baltie 4 C#.

Organizatorem konkursu jest TIB, Slowacja.

 1. Terminy:

▪ Termin zgłoszenia      -          09.01.2019, godz. 13:00

▪ Termin nadsyłania prac          -          09.01.2019, godz. 13:00

▪ Początek pracy komisji szkolnej         -          04.01.2019, godz. 13:00

▪ Koniec pracy komisji szkolnej            -          11.01.2019, godz. 13:00

▪ Termin nadsyłania wersji angielskiej  -          11.01.2019, godz. 13:00

▪ Początek pracy komisji międzynarodowej       -     11.01.2019         

 1. Uczestnicy konkursu:

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz innych organizacji pracujących z dziećmi.

Każdy uczestnik konkursu musi mieć swoje konto SGP (UID) i pod tym UID zgłasza się do konkursu - z lewej strony na górze tej strony za pomocą linku "Zgłoszenie".

W konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni i zespoły. Zespół musi mieć przewodniczącego i maksymalnie 2 pozostałych członków. Zespół do konkursu zgłasza przewodniczący.

Jeden uczestnik konkursu może być członkiem kilku zespołów lub brać udział w konkursie indywidualnie. Indywidualny uczestnik konkursu nie może być przewodniczącym żadnego zespołu.

Przewodniczący jednego zespołu nie może być przewodniczącym innego zespołu ani też nie może być uczestnikiem indywidualnym konkursu.

 1. Kategorie konkursowe:

Kategoria A: uczniowie grade 0. - 3. (PS, kl. 1-3 SP).

Kategoria B: uczniowie grade 4. - 6. (kl. 4-6 SP).

Kategoria C: uczniowie grade 7. - 9. (kl. 1-3 G).

Kategoria D: uczniowie szkół średnich (wg konkursu grade 10. - 13.).

O przydziale zespołu do danej kategorii decyduje wiek (klasa) najstarszego członka zespołu.

 1. Temat konkursu:

Boże Narodzenie, Mikołaj, Adwent

Zima, sporty zimowe

Możecie stworzyć życzenie, grę lub inny związany z tematem program. Stworzony przez was program nie może być brutalny ani nikogo obrażać.

 1. Konkursowy program:

może być stworzony tylko za pomocą narzędzi B3 lub B4 i musi zawierać oryginalne (tzn. stworzone przez autora programu, a nie pobrane skądś) pliki graficzne, dźwiękowe i video!

Oznacza to, że program nie może wykorzystywać żadnych obrazków, dźwięków i filmów innych autorów, rodziców czy nauczycieli, nawet jeśli wykorzystany plik jest ogólnie dostępny w Internecie.

 1. Autorskie prawo:

Zgłoszeniem do konkursu dają uczestnicy organizatorom konkursu (SGP Systems i partnerzy SGP Systems) nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do dalszego rozprzestrzeniania konkursowego programu dowolnym sposobem oraz prawo, by go w razie potrzeby dowolnie zmieniać.

 1. Organizacja konkursu:

Uczestnicy konkursu do określonego terminu (dzeiń zamknięcia zgłoszeń) nagrają na serwer konkursowy swój program i w dalej będą realizowane tzw. etapy ocen (w dalszym tekście tylko etapy).

Etapy konkursu: szkolny, wojewódzki, ogólnopolski i międzynarodowy.

Do wyższego etapu zostaną zakwalifikowane w każdej kategorii najlepsze programy z niższego etapu.

Zespoły, które postępią do międzynarodowego etapu, będą mogli, przed oceną międzynarodową, nagrać jeszcze anglojęzyczną wersję swojego programu.

Komisje szkolne tworzą przewodniczący zespołów uczestniczących w konkursie w szkole.

Jurorami wyższego etapu są przewodniczący zwycięskich zespołów niższego etapu.

Każdy juror ocenia wszystkie programy danego etapu ze swoim programem włącznie. Oceny będą widoczne na stronie konkursowej.

Ostateczna ocena każdego programu zostanie wyliczona jako średnia ocen wszystkich członków komisji tego etapu w poszczególnych kryteriach.

Przewodniczący zespołu może  konsultować się z dowolną osobą (koledzy z drużyny, rodzice, nauczyciel), ale ocena jest opublikowana pod jego nazwiskiem.

Jeżeli przewodniczący zespołu nie dokona oceny wszystkich programów tego etapu (włącznie ze swoim programem), udział jego zespołu w konkursie zostanie zakończony, a oceny już wystawione – anulowane.

 1. Nagrody:

Wszyscy uczestnicy będą mieli do pobrania dyplomy na serwerze konkursowym.

Najlepsze programy konkursowe będą opublikowane na serwerze konkursowym.

Na poziomie klas I – III trzecie miejsce w Międzynarodowym Konkursie Programistycznym BALTIE CHRISTMAS 2017 zajęła uczennica klasy 1b - Sara Lech. Na poziomie klas IV-VI szóste miejsce zajęła Sandra Szulc z kl. 6c.

                                                      2  1

GRATULUJEMY!

Życzymy dalszych sukcesów!

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach.

 • W konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni lub zespoły.

Temat konkursu:

 • Boże Narodzenie, Mikołaj, Adwent
 • Zima, sporty zimowe
 • Możecie stworzyć życzenia, grę lub inny związany z tematem program. Stworzony przez Was program nie może być brutalny ani nikogo obrażać.

Program może być stworzony tylko za pomocą Baltie 3 i musi zawierać oryginalne (tzn. stworzone przez autora programu, a nie pobrane) pliki graficzne, dźwiękowe i video!
Oznacza to, że program nie może wykorzystywać żadnych obrazków, dźwięków i filmów innych autorów, rodziców czy nauczycieli, nawet jeśli wykorzystany plik jest ogólnie dostępny w Internecie.Program należy przekazać p. Beacie Mąsior (sala 222) zapisany na pendrive lub stworzyć go na zajęciach komputerowych we wtorek podczas zajęć Klubu „Niebieskie Migdały” sala 214 (godz. 15.00-17.00). Termin zgłoszenia prac 19.12.2017 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Creative Baltie '17

 1.  Informacje podstawowe:

 1. Nagrody:
 • Wszyscy uczestnicy będą mieli do pobrania dyplomy na serwerze konkursowym.
 • Najlepsze programy konkursowe będą opublikowane na serwerze konkursowym.
 • Zwycięzcy finału międzynarodowego otrzymają nagrody rzeczowe.

 1. Terminy:

▪ Termin zgłoszenia

  -  

17.10.2017, godz. 20:00

▪ Termin nadsyłania prac

  -  

17.10.2017, godz. 20:00

▪ Początek pracy komisji szkolnej

  -  

18.10.2017, godz. 10:00

▪ Koniec pracy komisji szkolnej

  -  

24.10.2017, godz. 14:00

▪ Międzynarodowy final, FIT VUT Brno,
  Božetěchova 2, Brno - Královo Pole

  -  

25.11.2017, godz. 9:00-16:00

Wystartował Międzynarodowy Konkurs Programowania Baltie 2017  dla szkół podstawowych i gimnazjów.

Etapy konkursu

 • Zgłoszenie do konkursu
  Do 30 kwietnia 2017 - nauczyciel na serwerze zgłosi szkołę oraz uczniów. Szkołę zgłasza dowolny nauczyciel szkoły logując się na platformie Baltie.NET za pomocą swojego UID oraz hasła SGP.
 • Etap domowy
  Termin: 13 marca 2017, 07:00 - 14 maja 2017, 18:00.
  Wyniki: nie są publiczne, widzą je (na bieżąco) tylko zalogowani nauczyciele szkoły.
 • Etap szkolny
  Termin: 19 kwietnia 2017, 08:00 - 14 maja 2017, 20:00 - szkolne konkursy
  Limit czasowy: 90 minut.
  Minimalna liczba członków komisji w placówce konkursowej: 2.
  Wyniki: nie są publiczne, widzą je tylko zalogowani nauczyciele szkoły.
 • Etap wojewódzki
  Termin: 15 maja 2017, 07:00 - 20 maja 2017, 18:00 - wojewódzkie konkursy
 • Etap międzynarodowy - finał (wyniki także krajowe)
  Termin: 10 czerwca 2017, 09:30 - 13:00 - finały (w ČR, SR, PL).
  Opłata za udział w etapie międzynarodowym: 80 zł od zawodnika (cena zawiera podatek VAT, konwersję walut oraz przelew zagraniczny).
  Ewentualna opłata w placówce konkursowej (obiad, nocleg itp.) - organizuje i pobiera organizator danej placówki.

 Zapraszamy do udziału w konkursie!

Więcej: www.sgpsys.com/pl  -  konkurs Baltie 2017.

Chętnych uczniów prosimy o kontakt z nauczycielem informatyki lub koordynatorem TIB – mgr Beatą Mąsior

do góry