Klasa dwujęzyczna

plakat

klasa jezykowa

Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału dwujęzycznego szkoły podstawowej

Rodzaj czynności  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym   Termin w postępowaniu uzupełniającym
 Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego szkoły
podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
23 kwietnia –
17 maja 2019r.
25 – 26 czerwca 2019r.
 Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla
kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego
o którym mowa w art. 139 ustawy – Prawo Oświatowe
23 maja 2019r. (czwartek)
 
godz. 16:00
sala 247
27 czerwca 2019r.
 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego,
którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych
29 maja 2019r. 28 czerwca 2019r.
 Dostarczenie przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do
oddziału dwujęzycznego świadectwa promocyjnego do klasy VII
21 – 25 czerwca 2019r. od 1 do 3 lipca 2019r.
 Publikacja przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do oddziału dwujęzycznego
29 maja 2019r. 28 czerwca 2019r.
 Pisemne potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia
do oddziału dwujęzycznego
(załącznik nr 3).
29 maja –
7 czerwca 2019r.
1–3 lipca 2019r.
 Publikacja przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego
26 czerwca 2019r.
godz. 15.00
4 lipca 2019r.
godz. 15:00


Załącznik 1 - WNIOSEK DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ.docx

Załącznik 2 - OŚWIADCZENIE WOLI.docx

Przykładowe testy kompetencji:

Test 1.docx
Test 2.docx

do góry