Do rodziców ZKK

20. 03. 26
Utworzono: 26 marzec 2020

Do rodziców, których dzieci uczęszczały na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne lub zajęcia o charakterze terapeutycznym.

 

Ze względu na obecną sytuację nie możemy spotykać się
z uczniami. Dzieci będą spędzać teraz dużo czasu przy komputerze biorąc udział w lekcjach, dlatego nie będziemy przesyłać dodatkowych materiałów do pracy.

Zachęcamy by w miarę Państwa możliwości i indywidualnych predyspozycji psychofizycznych Waszych dzieci, w wolnym czasie pracować nad trudnościami dzieci. Każda opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej zawiera wskazania do pracy – są tam przykłady gier i zabaw, które rozwijają ważne funkcje Państwa pociech (np. grafomotorykę, spostrzegawczość, pamięć wzrokową
i słuchową, radzenie sobie z emocjami). Bardzo sprawdzają się w tej sytuacji wszelkiego rodzaju gry planszowe czy puzzle.

Pisząc tę wiadomość nie chcemy Państwa obciążać dodatkową pracą, lecz staramy się pokazać, że może to być sposób na miłe
i pożyteczne spędzenie wspólnego czasu.

                                                     Pedagodzy i psycholog szkolny

do góry