• Zespół Pieśni i Tańca Katowiczanie
  Zespół Pieśni i Tańca Katowiczanie

  Założycielkami i instruktorkami Zespołu są p. Maria Ćwiklińska i p. Renata Banaś. Zespół pragnie ukazywać piękno kultury ludowej ze szczególnym uwzględnieniem kultury śląskiej, niosąc innym radość i uśmiech.

 • Zespół wokalny - Bez Zapowiedzi
  Zespół wokalny - Bez Zapowiedzi

  Zespół wokalny „Bez zapowiedzi" pod kierunkiem p. Zbigniewa Tarajkowskiego powstał w 2002 roku. Brał udział w wielu konkursach, przeglądach i festiwalach, na których zdobył wiele nagród i wyróżnień.

 • Klub turystyczny - Tramp
  Klub turystyczny - Tramp

  Klub rozpoczął swą działalność wiosną 2007 roku. Ma na celu propagowanie turystyki (szczególnie turystyki górskiej), krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych oraz co najważniejsze stworzenie sposobów na miłe i aktywne…

 • Samorząd Uczniowski
  Samorząd Uczniowski

  Rada Samorządu Uczniowskiego jest organem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej, powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Reprezentuje interesy wszystkich uczniów. Rada SU ustala i zatwierdza plan pracy Samorządu Uczniowskiego na…

 • Klub - Niebieskie Migdały
  Klub - Niebieskie Migdały

  KLUB „NIEBIESKIE MIGDAŁY” Działa od 2001 roku. Na bezpłatne zajęcia uczęszczają dzieci z klas 1- 6. Informacje o KLUBIE znajdują się na stronie internetowej: www.klub-niebieskie.pl

 • UKS Junior Basket
  UKS Junior Basket

  JUNIOR BASKET I - koszykarze z naszej szkoły pod wodzą trenera Jarosława Jakubca.

 • UKS Karlik
  UKS Karlik

  Nasz klub powstał w 1997 r. z inicjatywy Prezes naszego klubu p. dyr. Teresy Liburskiej - Łój oraz nauczycieli wychowania fizycznego naszego gimnazjum. Klub nasz obecnie prowadzi 8 sekcji sportowych.

 • UKS Zawisza
  UKS Zawisza

  UKS Zawisza Katowice powstał w 2015 roku przy ZSO nr 7 na osiedlu Witosa w Katowicach. Treningi prowadzi Angelika Marszołek, szpadzistka i trener II klasy szermierki. Szermierka jest pięknym sportem, wszechstronnie rozwijającym charakter.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - luty 2020

20. 02. 27
Odsłony: 136

          Lubimy, kiedy mówi się do nas ładnie. Język to nie tylko narzędzie komunikacji i klucz otwierający drzwi do edukacji i rozwoju. To także silny instrument ochrony dziedzictwa, zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Wszelkie działania podejmowane dla promocji i upowszechniania mowy ojczystej służą nie tylko ochronie i edukacji, ale także budowaniu świadomości bogactwa i potrzeby solidarności opartej na zrozumieniu, tolerancji i dialogu.

        W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w naszej szkole odbyło się szereg konkursów, w których sprawdzano wiedzę i umiejętności z zakresu składni, fleksji, fonetyki, frazeologii, ortografii, interpunkcji oraz nauki o literaturze. Każdy uczeń i pracownik szkoły mógł zweryfikować swoją znajomość przysłów i frazeologizmów, zastanowić się czy nie popełnia błędów językowych.

Działania prowadzone były przez cały tydzień.

1. Przeprowadzono w klasach IV-VIII konkurs ortograficzny i wyłoniono szkolnych mistrzów ortografii: Ortograficzna korrida

I miejsce - Kierepko Julia kl.VIId, Zielińska Anastazja kl.VIe

II miejsce - Hegenbarth Karol kl.VIId, Waltar Przemysław kl. VIId, Witosza Aurelia kl.VIId

III miejsce - Gorczyca Kacper kl.VI c

2. Konkurs: Archaizmy w natarciu

I miejsce - Miłosz Weronika kl. VIId, Małorzata Pulikowska kl. VIId,

3. Konkurs:  Gimnastyka buzi i języka – szkolny mistrz recytacji.

I miejsce - Bartoszek Otylia kl. VII b, Borgiel Maksymilian kl. Vf

II miejsce - Waszczuk Oliwia KL. VII b, Jazgor Gabriela kl. VIIa

III miejsce - Bąkowska Natalia kl. VIIa

Wyróżnienia: Bittner Maja kl. VIe, Gorczyca Kacper kl. VIc, Leszczorz Malwina kl. VIc, Thamm Michalina kl. VIIb

4. Wykonanie plakatów W krainie języka polskiego, (dialekty i gwary polskie, historia języka polskiego, ciekawostki o języku polskim)

I miejsce - Oliwier Kula Paulina Fukacz kl. Vb

II miejsce - Data Hanna kl. IVb, Kaczmarek Oliwia kl. Vb

III miejsce - Milena Michalik kl. IVb, Zembol Tatiana kl. Vb

Wyróżnienia: Kycler Małgorzata kl. Vd, Majzner Patrycja kl. IVb, Silke Laura kl. VIIIb, Skarżyński Oliwier kl. IVb , Mrozińska Julia  kl. IVb

            Obchody były doskonałą formą wzbogacenia kompetencji polonistycznych, a także kształtowania umiejętności społecznych – współpracy w grupie; nauki poprzez zabawę. Udział w projekcie uwrażliwił uczniom na piękno mowy ojczystej, rozwinął kreatywność, wzbogacił wiedzę.

Szczególne uznanie zdobyła klasa I d - zadania przeznaczone dla klas I – III - wykonała niemal w 100℅. Starsi uczniowie poproszeni zostali o napisanie odpowiedzi na pytanie:

Czym dla nich jest Język Ojczysty? Dominująca odpowiedź, to język, który kocham najbardziej…

W działania zaangażowani byli wszyscy nauczyciele. Dziękujemy.

Koordynator - Beata Szyndler-Łukasik. 

 polska dzien jezyka

do góry