Komputerowy konkurs plastyczny na plakat „Pij mleko, będziesz wielki!”

Zapraszamy uczniów klas 1 - 6 do wzięcia udziału w komputerowym konkursie plastycznym na plakat „Pij mleko, będziesz wielki!”.

Celem uczestnictwa dzieci w konkursie jest:

- uświadomienie roli mleka w rozwoju człowieka,

- promowanie zasad zdrowego odżywiania,

- rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej,

- ćwiczenie umiejętności wykorzystania komputera i programu graficznego „Paint”,

- odkrycie przez uczestniczące w konkursie dzieci własnych uzdolnień,

- kształtowanie poczucia estetyki i smaku artystycznego.

Zadanie konkursowe: Wykonany w programie „Paint" plakat ma zachęcać do spożywania mleka. Klasy 2- 6 powinny przygotować hasło, które umieszczą na plakacie. Najlepsze prace wykonane podczas konkursu zostaną nagrodzone dyplomami. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę: zgodność pracy z tematem, indywidualny pomysł, ciekawa kompozycja i umiejętność posługiwania się programem graficznym „Paint”. Konkurs odbędzie się w listopadzie(prace należy przesyłać do 29.11.2020 w zadaniu Konkurs. Kod konkursu zostanie udostępniony w dzienniku Vulcan po uprzednim zgłoszeniu chęci udziału przez ucznia. Ogłoszenie wyników 4.12.2020 r..

Koordynator konkursu: Beata Mąsior

do góry