KOCHAM POLSKĘ

logo33 soloM

logo slaskV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Organizator konkursu

Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Stanisława Ligonia w Katowicach
ul. Witosa 23, 40 – 832 Katowice
tel. 32 25 40 371, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I. Patronat:

 Staramy się o patronaty:

 Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka,

 Prezydenta Katowic Marcina Krupy,

 Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer

 Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Konkursu „KOCHAM POLSKĘ” otrzymała zgodę Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na używanie logotypu Powstań Śląskich w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Konkursu.

II. Tematyka prac konkursowych:

Uczestnicy wykonują pracę plastyczną lub fotografię będącą ilustracją w „Kalendarzu Polskim”. W części plastycznej należy przygotować plakat, rysunek lub obraz nawiązujący tematycznie do 100. rocznicy powstań śląskich. Część fotograficzna konkursu polega na wykonaniu zdjęcia inspirowanego tematyką powstań śląskich. Może to być próba rekonstrukcji wydarzeń lub aktualne zdjęcia miejsc, w których toczyły się walki powstańcze. Koniecznie należy opisać zdjęcie – jakie miejsce zostało uwiecznione, w jaki sposób jest związane z tematem lub jakiego wydarzenia dotyczy rekonstrukcja. W przypadku fotografowania osób należy obowiązkowo dołączyć zgodę na wykorzystanie wizerunku  - ZAŁĄCZNIK NR 4 lub/i 4a

III. Cele:

 1. Propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży oraz postawy szacunku wobec „małej ojczyzny”.
 2. Upowszechnianie wiedzy na temat powstań śląskich.
 3. Rozwijanie twórczej inwencji i plastycznej ekspresji.
 4. Prezentacja możliwości twórczych uczestników konkursu.

 

IV. Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnicy: uczniowie szkoły podstawowej. Prace plastyczne będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

KATEGORIA I – uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej

KATEGORIA II – uczniowie klas 4 –6 szkoły podstawowej

KATEGORIA III – uczniowie klas 7- 8 szkoły podstawowej.

Fotografie będą oceniane bez podziału na kategorie wiekowe.

 1. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę malarską lub rysunkową oraz jedną fotografię. Praca powinna być oryginalnym projektem autora, powinna być wykonana samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe są wykluczone).
 2. Do pracy plastycznej należy przykleić z tyłu ZAŁĄCZNIK NR 1, wypełniony pismem drukowanym oraz podpisany przez opiekuna prawnego ucznia. Do fotografii należy przykleić z tyłu ZAŁĄCZNIK NR 3. Dofotografii przedstawiających osoby przyklejamy z tyłu również ZAŁĄCZNIK NR 4  jeśli zdjęcie przedstawia osobę niepełnoletnią lub/i ZAŁĄCZNIK NR 4a jeśli zdjęcie przedstawia osobę pełnoletnią. Do przysłanych na konkurs prac proszę dołączyć listę uczestników (ZAŁĄCZNIK NR 2).
 3. Technika wykonania pracy plastycznej: dowolna płaska, umożliwiająca ekspozycję w antyramie.
 4. Formaty prac malarskich i rysunkowych: A-3 lub A-4.
  Formaty fotografii: nie mniejsze niż 18 x 24 [cm].
 1. Miejsce dostarczenia prac:
  Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach, ul. Witosa 23, 40 – 832 Katowice.
  Osoba do kontaktu: Bogusława Melich - Czereczon, lub 32 25 40 371 (w godzinach pracy szkoły)
 1. Czas trwania konkursu: 3.02.2020 – 3.04.2020 r.
  Termin dostarczenia prac do SP 33: 3 kwietnia 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w maju 2020 roku.
 1. Jury konkursu przyzna 1,2 i 3 nagrodę oraz 1 wyróżnienie za prace plastyczne w 3 kategoriach wiekowych a także 1, 2 i 3 nagrodę za fotografie (bez podziału na kategorie wiekowe). Nagrodzone prace będą ilustracjami  w „Kalendarzu Polskim”. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe oraz nagrody w postaci kalendarza z wydrukowanymi pracami. Jury konkursu zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
 1. Prace plastyczne oraz fotografie dostarczone na konkurs przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich reprodukcji, publikacji i ekspozycji bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanych materiałów do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.
 2. Uwaga! Prace podpisane nieczytelnie, bez załączników (załączniki nr 1,3,4 i 4a przyklejone z tyłu pracy, załącznik nr 2 wewnątrz przesyłki z pracami) lub nie spełniające innych wymogów regulaminu nie będą brały udziału w konkursie.

Uczestnicy obowiązkowo dołączają wypełnione

ZAŁĄCZNIKI  DO KONKURSU

Konieczny dopisek na opakowaniu prac:

KONKURS PLASTYCZNY „KOCHAM POLSKĘ”

Do pobrania:

REGULAMIN i ZAŁĄCZNIKI.docx

 

do góry