Harmonogram wpłat za obiady w roku szkolnym 2019/2020

Opłata za posiłki w stołówce szkolnej dla dzieci przebywających na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w placówce

Stołówka szkolna przygotowuje posiłki tylko dla dzieci zdeklarowanych do uczestnictwa w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych przeznaczonych dla uczniów klas I- III oraz oddziału przedszkolnego.

MIESIĄC

ILOŚĆ DNI

WYSOKOŚĆ OPŁATY

UWAGI

CZERWIEC
2020

19 dni

1- 26 VI

(BEZ
12 VI)

19 dni x 3,00 =
57,00 zł

Opłata uwzglednia dzień 13 czerwca 
(piątek po Bożym Ciele).

W przypadku planowanej nieobecności dziecka tego dnia opłatę można pomniejszyć.


Koszt jednorazowego posiłku w stołówce szkolnej wynosi 3,00 zł.

Opłatę można wyliczyć przez pomnożenie ilości dni planowanej obecności dziecka w stołówce przez ww. kwotę 3,00 zł.

 Opłaty za posiłki można dokonać jedynie przelewem, na konto bankowe o numerze:

14 1020 2313 0000 3502 0573 2773

Wpłaty na rzecz Miasta Katowice są wolne od opłat.

 

Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać: 

skróconą nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka oraz nazwę miesiąca jakiego dotyczy opłata:

Np. SP33, JAN KOWALSKI, OBIADY CZERWIEC

 

do góry