Harmonogram wpłat za obiady w roku szkolnym 2018/2019

MIESIĄC

ILOŚĆ DNI

WYSOKOŚĆ OPŁATY

UWAGI

TERMIN WPŁAT

WRZESIEŃ

3- 28 IX

20 dni

20 dni x 3,00 = 60,00 zł

 

Wpłaty należy dokonać do dnia

27 VIII 2018.

PAŹDZIERNIK

1- 31 X

23 dni

23 dni x 3,00 = 69,00 zł

 

Wpłaty należy dokonać do dnia

27 IX 2018.

LISTOPAD

5- 30 XI

20 dni

20 dni x 3,00 = 60,00 zł

Możliwość dokupienia obiadu

w dniu 2 XI

Wpłaty należy dokonać do dnia

27 X 2018.

GRUDZIEŃ

3- 21 XII

15 dni

15 dni x 3,00 = 45,00 zł

Możliwość dokupienia obiadu w dniach 24, 27, 28, 31 XII
tylko dla uczniów korzystajacych w tych dniach ze świetlicy

Wpłaty należy dokonać do dnia

27 XI 2018.

STYCZEŃ

2019

2- 31 I

22 dni

22 dni x 3,00 = 66,00 zł

 

Wpłaty należy dokonać do dnia

27 XII 2018.

LUTY

1-8, 25-28 II

10 dni

10 dni x 3,00 = 30,00 zł

Możliwość dokupienia obiadu

w dniach 11- 22 II

Wpłaty należy dokonać do dnia

27 I 2019.

MARZEC

1- 29 III

21 dni

21 dni x 3,00 = 63,00 zł

 

Wpłaty należy dokonać do dnia

27 II 2019.

 

KWIECIEŃ

1-11, 15-17, 24-30 IV

16 dni

 

16 dni x 3,00 = 48,00 zł

Możliwość dokupienia obiadu w dniach 12, 17, 18, 19, 23 IV
tylko dla uczniów korzystajacych w tych dniach ze świetlicy

Wpłaty należy dokonać do dnia

27 III 2019.

MAJ

6- 31 V

20 dni

20 dni x 3,00 = 60,00 zł

Możliwość dokupienia obiadu w dniu 2 V

Wpłaty należy dokonać do dnia

27 IV 2019.

CZERWIEC

3- 19, 21 VI

14 dni

14 dni x 3,00 = 42,00 zł

Możliwość dokupienia obiadu w dniach 24-28 VI

Wpłaty należy dokonać do dnia

27 V 2019.

Opłaty za posiłki można dokonać jedynie przelewem, na konto bankowe o numerze:

14 1020 2313 0000 3502 0573 2773

Koszt jednorazowego posiłku w stołówce szkolnej wynosi 3,00 zł. Opłatę można wyliczyć przez pomnożenie ilości dni planowanej obecności dziecka w stołówce przez ww. kwotę 3,00 zł.

Wpłaty na rzecz Miasta Katowice są wolne od opłat. Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać skróconą nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka oraz nazwę miesiąca jakiego dotyczy opłata:

Np. SP33, JAN KOWALSKI, OBIADY WRZESIEŃ

 Brak wpłaty w obowiązującym terminie traktowany jest jako rezygnacja z dalszego korzystania z posiłków. W przypadku przeoczenia terminu wpłaty, a chęci korzystania ze szkolnej stołówki przez dziecko należy złożyć ponownie Deklarację korzystania ze stołówki szkolnej (załącznik) oraz przedstawić dowód wpłaty.

do góry