Lekcje Obywatelskie

Lekcje obywatelski27.10.2016 r. na zajęciach z wiedzy o społeczeństwie w kl. 3A i 3B gimnazjum prowadzonych przez mgr Halinę Pustułę - Wójciak odbyły się lekcje obywatelskie. Zajęcia przeprowadził p. Krzysztof Kraus - przewodniczący RJP nr 8 Oś. Witosa. Tematyka zajęć obejmowała:

- krótką historię naszego osiedla
- sylwetki patronów naszych ulic i rond
- działaność i zadania RJP
- budżet obywatelski 

Po zajęciach młodzież otrzymała gadżety ufundowane przez UM Katowice.

Jednsotka pomocnicza logo

do góry