Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/18

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR

WYDAWNICTWO

NR EWIDENCYJNY
W WYKAZIE MEN

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, podręczniki oraz ćwiczenia do przedmiotów obowiązkowych są bezpłatne dla wszystkich uczniów gimnazjum i będą dostępne w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW Z RELIGII DO KUPIENIA PRZEZ RODZICÓW

KLASA II

„Jezus działa i zbawia”

(bez ćwiczeń)

Z. Marek

WAM Kraków

NR AZ-32-01/10-KR-12/13

KLASA III

„ Jezus prowadzi i zbawia”

(bez ćwiczeń)

Z. Marek,
A. Walulik

WAM Kraków

NR AZ-33-01/ 10-KR-2/14

do góry