Harmonogram wpłat za obiady w roku szkolnym 2021/2022

HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2021/ 2022

MIESIĄC

ILOŚĆ DNI

WYSOKOŚĆ OPŁATY

UWAGI

TERMIN WPŁAT

PAŹDZIERNIK

2021

20 dni

1- 29 X

20 dni x 3,00 = 60,00 zł

Możliwość dokupienia obiadu w dniu 14 X

dla dzieci korzystających z dyżuru opiekuńczego w świetlicy

Wpłaty należy dokonać do dnia 27 IX 2021.

LISTOPAD

2021

19 dni

2- 30 XI

19 dni x 3,00 = 57,00 zł

Możliwość dokupienia obiadu w dniu 12 XI

dla dzieci korzystających z dyżuru opiekuńczego w świetlicy

Wpłaty należy dokonać do dnia 27 X 2021.

GRUDZIEŃ

2021

16 dni

1- 22 XII

16 dni x 3,00 = 48,00 zł

Możliwość dokupienia obiadu w dniach 27- 30 XII

dla dzieci korzystających z dyżuru opiekuńczego w świetlicy

Wpłaty należy dokonać do dnia 27 XI 2021.

STYCZEŃ

2022

19 dni

3- 31 I

19 dni x 3,00 = 57,00 zł

Możliwość dokupienia obiadu w dniu 7 I

dla dzieci korzystających z dyżuru opiekuńczego w świetlicy

Wpłaty należy dokonać do dnia 27 XII 2021.

LUTY

2022

10 dni

1- 11 II,

28 II

10 dni x 3,00 = 30,00 zł

 

Wpłaty należy dokonać do dnia 27 I 2022.

MARZEC

2022

23 dni

1- 31 III

23 dni x 3,00 = 69,00 zł

 

Wpłaty należy dokonać do dnia 27 II 2022.

KWIECIEŃ

2022

17 dni

1- 29 IV

17 dni x 3,00 = 51,00 zł

Możliwość dokupienia obiadu w dniach 14,15,19 IV

dla dzieci korzystających z dyżuru opiekuńczego w świetlicy

Wpłaty należy dokonać do dnia 27 III 2022.

MAJ

2022

17 dni

4- 31 V

17 dni x 3,00 = 51,00 zł

Możliwość dokupienia obiadu

w dniach 2, 24, 25, 26 V

dla dzieci korzystających z dyżuru opiekuńczego w świetlicy

Wpłaty należy dokonać do dnia 27 IV 2022.

CZERWIEC

2022

15 dni

1- 24 VI

15 dni x 3,00 = 45,00 zł

Możliwość dokupienia obiadu w dniach 1, 17 VI

dla dzieci korzystających z dyżuru opiekuńczego w świetlicy

Wpłaty należy dokonać do dnia 27 V 2022.

 

Koszt jednorazowego posiłku w stołówce szkolnej wynosi 3,00 zł.

Opłatę można wyliczyć przez pomnożenie ilości dni planowanej obecności dziecka w stołówce przez ww. kwotę 3,00 zł.

 Opłaty za posiłki można dokonać jedynie przelewem, na konto bankowe o numerze:

14 1020 2313 0000 3502 0573 2773

Wpłaty na rzecz Miasta Katowice są wolne od opłat.

Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać: 

skróconą nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka oraz nazwę miesiąca jakiego dotyczy opłata:

Np.

SP33, JAN KOWALSKI, KLASA, OBIADY WRZESIEŃ

 

do góry