Organizacja roku test

Brak wydarzeń

Spotkania z rodzicami test

11 Maj
12 Maj

Ostateczny termin poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanym końcowym stopniu niedostatecznym

Kalendarz
Kalendarz Zebrania Rady Pedagogicznej
Data
04.05.2021
do góry