REGULAMIN KONKURSU dla klas 1-2

na plakat, obrazek pt. „Bezpiecznie w Internecie" promujący bezpieczeństwo dzieci w Internecie.

Cele konkursu:

 1. Propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci do zasobów internetowych.
 2. Włączenie się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.

REGULAMIN:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I, II.
 2. Uczeń biorący udział w konkursie zgłasza tylko jedną wykonaną przez siebie pracę.
 3. Uczeń zgłaszający pracę zaświadcza tym samym, że wykonał ją samodzielnie.
 4. Prace powinny być wykonane samodzielnie w programie Paint.
 5. Prace zawierające gotowe elementy (kliparty, kopiowane z Internetu obrazy, zdjęcia, hasła,

rysunki itp.) będą odrzucane.

 1. Nazwa pliku powinna zawierać imię, nazwisko oraz klasę, np. jan_nowak_2b
 2. Prace należy przesłać w zadaniu-projekcie „Konkurs Bezpiecznie w Internecie” Classroom.

Kod do konkursu dla klas 1-2: aim7tia

 1. Ocenie podlegać będzie:

- estetyka wykonania pracy

- oryginalność pomysłu

- zgodność z tematem

REGULAMIN KONKURSU DLA KLAS 3-8

na prezentację Classroom, pt. „Bezpiecznie w Internecie" promującą bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie.

Cele konkursu:

 1. Propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
 2. Włączenie się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.

REGULAMIN:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 3-8
 2. Uczeń biorący udział w konkursie zgłasza tylko jedną wykonaną przez siebie prezentację.
 3. Uczeń zgłaszający prezentację zaświadcza tym samym, że wykonał ją samodzielnie.
 4. Prace powinny być wykonane samodzielnie w programie Prezentacje Classroom w bieżącym zadaniu (kod konkursu: vmnv6qj )
 5. Prace zawierające gotowe elementy (kliparty, kopiowane z Internetu obrazy, zdjęcia, hasła, rysunki itp.) będą odrzucane. Należy wykonać rysunki w programie Paint i wkleić je do prezentacji.
 1. Nazwa autora powinna być napisana na slajdzie tytułowym, powinna zawierać imię, nazwisko oraz klasę, np. Jan Nowak 7b
 2. Prace należy przesłać w zadaniu-projekcie „Konkurs na prezentację Bezpiecznie w Internecie dla klas 3-8” Classroom.
 3. Ocenie podlegać będzie:

- treść haseł i ich czytelność,

- estetyka wykonania prezentacji,

- oryginalność pomysłu,

- zgodność z tematem.

 1. Do rozstrzygnięcia konkursu zostanie powołana komisja konkursowa.
 2. Organizatorzy przewidują:
 3. a) dyplomy dla laureatów konkursu
 4. b) zamieszczenie prac na telebimie w szkole.
 5. Uwagi końcowe:

Terminy konkursu

 1. Czas trwania konkursu: 9.01. 2023 r. – 3.02. 2023 r.
 2. Przesłanie prezentacji w terminie do 3 lutego 2023 roku.
 3. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły odbędzie się 6.02.2023 r.
Młodzież naszej szkoły wzięła udział w XIV Wojewódzkim Konkursie na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym "PROFORMA". Szkolna grupa  o nazwie "Być albo nie być" przedstawiła sztukę pt. "Po prostu dobro" na deskach sceny teatralnej Pałacu Młodzieży. Uczniowie, kierując się słowami Wisławy Szymborskiej, "próbowali szukać zgody, choć tak bardzo różnią się od siebie". W swoim krótkim wystąpieniu  grupa przekonała, że relacje z osobami, których jeszcze nie znamy mogą nie być łatwe, ale warto otworzyć się na nowych kolegów, dać im szansę, nie oceniać po pozorach. Nowe klasowe znajomości mogą zakończyć się piękną przyjaźnią. Wszelkie konflikty należy rozwiązywać na drodze dialogu, nie przemocy.
 • 20221130_082717
 • 20221130_102545
 
 
 
 
 
1 miejsce - B. Samborski 6d
2 miejsce - Maks Kostorz 5b
3 miejsce - Amelia Kowalczyk 7a
Wyróżnienia: Emil Kolaczek 7b, Jan Adamiok 5d
 
Wszystkim laureatom gratulujemy.
TYDZIEŃ POLSKI - KONKURS FOTOGRAFICZNY
Wszystkich zainteresowanych fotografią zapraszamy do udziału w konkursie "Miejsca pamięci narodowej w mojej okolicy"! 
Wykonaj fotografię miejsca pamięci narodowej, np. pomnika, tablicy pamięci, cmentarzy harcerskich i żołnierskich itp. w Katowicach i okolicy.
Cel konkursu:
Rozbudzanie w sercach młodego pokolenia miłości do ojczystej ziemi, do regionu i miejscowości, w której żyjemy.
 Regulamin:
 • Prace powinny być związane z tematem konkursu.
 • W konkursie mogą brać udział uczniowie klas  1-3 i 4-8 SP33 w Katowicach.
 • Każdy uczestnik może oddać max. 2 zdjęcia.
 •  Wydrukowane i opisane (imię, nazwisko, klasa ucznia) zdjęcia należy przynieść do sali 218 (p. Piela) - segment klas młodszych.
 • Termin oddania prac mija 16 listopada 2022 r.
 • Fotografie oddane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Wyniki konkursu oraz wyróżnione zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie szkoły www.sp33.katowice.pl oraz na ozdobnej tablicy przy wejściu do szkoły.
Przewidziano nagrody: książki, dyplomy, dodatkowe punkty z zachowania.
 
5

Komputerowy Konkurs Plastyczny „Jedz owoce i warzywa” został rozstrzygnięty.
Wszystkie prace były bardzo ciekawe i wykonane starannie.
Wyniki:

Klasy I - III
I miejsce - Oliwia Śliwa 3b
II miejsce  - Jagoda Tyla 3b
III miejsce  - Kacper Wasilewski 3a

Klasy IV - VI
I miejsce - Tymoteusz Skrzypczyk 5c
II miejsce  - Marcel Wasilewski 6a
III miejsce   - Aleksandra Abram 4b

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!

W dniu 24 października odbyło się posiedzenie kapituły konkursu "Kocham Polskę " w składzie:

 • Przewodniczący: dr hab. Damian Pietrek, ASP w Katowicach
 • Członek komisji: mgr Katarzyna Banasik, artysta plastyk, Urząd Miasta w Katowicach

Na konkurs wpłynęła rekordowa ilość prac plastycznych: 1410 ze 182 szkół. Jury konkursu przyznało następujące nagrody:

Kategoria wiekowa uczniowie klas 1-3

NAGRODA PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY DLA NAJMŁODSZEGO UCZESTNIKA KONKURSU
REGINA KRUSZAK lat 6, kl. 1b, Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi i z Oddziałami Sportowymi, Gorzów Wielkopolski, nauczyciel Magdalena Butrym

I NAGRODA
KAMIL KĘDZIOR  lat 8, kl.2, Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych, nauczyciel Aleksandra Draus

II NAGRODA
INKA BARSZCZ lat 8, kl. 2, Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 Zabrze, nauczyciel Joanna Wątor

III NAGRODA
PIOTR NOWAK lat 8, kl. 3b, Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach, nauczyciel Bogusława Melich – Czereczon

WYRÓŻNIENIE
MIKOŁAJ FEDYK lat 8, kl.2a Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach,  nauczyciel Bogusława Melich – Czereczon

Kategoria wiekowa uczniowie klas 4-6

NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33
PATRYK GRUDZIŃSKI lat 10, kl. 4c, Szkoła Podstawowa nr 14 Łódź, nauczyciele: Emilia Ławrynowicz, Izabela Kunert – Stańczyk 

I NAGRODA
JULIA KARKOWSKA  lat 10, kl. 4b, Zespół Szkół Sportowych nr 8 Siemianowice Śląskie, nauczyciel Anna Wieczerniak,

II NAGRODA
JAN MUSZAKIEWICZ lat 11, kl. 5b, Szkoła Podstawowa nr 48  Katowice nauczyciele: Halina Żebrowska, Izabela Limańska

III NAGRODA
MARIA SIERADZKA lat 12, kl. 6, Szkoła Podstawowa w Majdanie Sieniawskim, nauczyciel Teresa Mazurek

WYRÓŻNIENIE
MARTA MORGAŃSKA lat 12, kl. 6b, Szkoła Podstawowa nr 37 w Chorzowie, nauczyciel Małgorzata Stoczkiewicz – Wanot

WYRÓŻNIENIE
ZUZANNA PAWLAK lat 12, kl. 6a, Szkoła Podstawowa w Piszczacu, nauczyciel Renata Owczaruk

Kategoria wiekowa uczniowie klas 7- 8

I NAGRODA
KAROLINA GLEBA lat 13, kl. 8c, Szkoła Podstawowa nr 17, Tychy, nauczyciel  Łukasz Pudełko

II NAGRODA
KATARZYNA TOMPOROWSKA lat 12, kl. 7, Zespół Kształcenia i Wychowania Szkoła Podstawowa w Koczale, nauczyciel Jolanta Sylwia Wysocka

Gratulujemy nagrodzonym! Uroczystość podsumowania konkursu odbędzie się 29 listopada o godz. 12:00 w siedzibie szkoły.

Dziękujemy wszystkim Uczniom i Nauczycielom za liczny udział w konkursie. Zapraszamy do kolejnych edycji!

Konkurs na animację w programie Scratch w ramach Tygodnia Kodowania został rozstrzygnięty.
Klasy 1-3
Laureatka – Paulina Nazaryan z klasy 3b
Klasy 4-8
Laureat  -  Mateusz Łata z klasy 8f
Wyróżnienie: Małgorzata Wach z klasy 4c

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!

Zapraszamy do wzięcia udziału w komputerowym konkursie plastycznym na plakat

„Jedz owoce i warzywa”

DLA KLAS I – VI

Cele konkursu:

 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej;
 • Zwrócenie uwagi na potrzebę zdrowego odżywiania;
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
 • Doskonalenie posługiwania się programem graficznym „Paint”.

Uczniowie chętni do wzięcia udziału w konkursie dołączają do zajęć: Komputerowy Konkurs Plastyczny - „Jedz owoce i warzywa!"dla klas 1-6” w Classroom kodem: lvs3n72 i przesyłają w zadaniu swoją pracę z opisem: imię, nazwisko, klasa.(Do 28.10.2022).

Zadanie konkursowe:

Wykonany w programie "Paint" plakat ma zachęcać do spożywania warzyw i owoców.

Klasy 2-6 powinny przygotować hasło, które umieszczą na plakacie.

Najlepsze prace wykonane podczas konkursu zostaną nagrodzone dyplomami.

Przy ocenie prac brane będą pod uwagę: zgodność pracy z tematem, indywidualny pomysł, ciekawa kompozycja i umiejętność posługiwania się programem graficznym „Paint”.

Ogłoszenie wyników - 31.10.2022 r.

Koordynator konkursu: Beata Mąsior

Wszystkich zainteresowanych fotografią zapraszamy do udziału w VII edycji konkursu
"BARWY JESIENI"

Jesień otuliła nas już swoimi kolorami, odcieniami czerwieni, żółci, brązu i zieleni. Wieczorne mgły, odlatujące ptaki... Czy da się uchwycić ten magiczny czas jesieni?

Jeśli masz aparat fotograficzny, pasjonują cię obrazy zatrzymane w kadrze - to do dzieła!!! Czekamy właśnie na ciebie.

Prace należy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej...Konkurs fotograficzny "Barwy jesieni"

KONKURS „Moje miasto Katowice”

Temat 1. Katowice 10 lat później
Temat 2. Wizerunek Katowic
przedstawiony na koszulce, torbie, kopercie.

Konkurs organizowany z okazji Urodzin Katowic

CELE:
1. Rozbudzanie rozwijanie kreatywności i dziecięcych talentów
2. Rozpowszechnianie atrakcyjnych technik plastycznych.
3. Promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka
4. Poszukiwanie ciekawych i wyjątkowych miejsc w Katowicach
5. Promocja miasta Katowice

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 33 z oddziałami dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach ul. Witosa 23

Koordynatorami konkursu:
- Agnieszka Ścierska
- Dariusz Kupski

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, znaczka kartki według pomysłu dzieci lub w przypadku wyboru tematu drugiego wykonanie wizerunku Katowic, bądź zaprojektowanie loga Katowic na koszulce, torbie kubku itp.

Do pracy należy dołączyć metryczkę: Imię i nazwisko ucznia, klasę oraz zgodę na udział w konkursie i publikację zdjęć, na stronie internetowej szkoły i mediach społecznościowych szkoły.

Zdjęcia prac prosimy przynosić do 10.10. 2022 do świetlicy szkolnej

Nagrody : Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa i laureata, w klasach starszych przewidziane dodatkowe punkty .

Oceniane będą: zgodność pracy z tematem, użyta technika, staranność i estetyka pracy oraz kreatywność.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 października

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu.

logo300

 

Jury po burzliwych obradach nad stanem wokalnym naszych pociech kwitują co następuje:

I miejsce otrzymuje Oliwia Wiekira z kl. 8c i Kinga Dąbrowska z kl. 7d
II nagroda powędrowała do Tymona Augustyniaka z kl. 5a
III miejsce otrzymała Daria Iwańska z kl. 7f
wyróżnienia otrzymuje Julia Sprus z kl. 7e

w kategorii klas młodszych:

I miejsce dla Amelki i Neli z Przedszkola nr 94
II miejsce Emilia i Wiktoria z kl. 2d
III miejsce Weronika, Iga, Agata z kl. 3c

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

do góry