programowanie logo2

Pilotaż - nauka programowania

Od bieżącego roku szkolnego (2016/2017) nasza szkoła przystąpiła do pilotażowego wdrożenia nauki programowania w edukacji formalnej.

Działania szkoły w ramach innowacji wprowadzającej nauczanie programowania są następujące:

 • wybór programu Baltie 3 jako środowiska programowania;
 • opracowanie i zatwierdzenie autorskich programów nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej;
 • prowadzenie nauczania programowania na regularnych lekcjach zajęć komputerowych;
 • prowadzenie pozalekcyjnych zajęć z programowania w formie kółek programistycznych  - współpraca z podmiotami zewnętrznymi;
 • udostępnienie informacji o pilotażu na stronie internetowej szkoły i na telebimie w szkole.

Oto tematy zajęć komputerowych zrealizowanych do chwili obecnej (3 XI 2016 r.)  w klasie 1b w ramach pilotażu:

 1. Poznajemy program Baltie 3. Czego możemy się nauczyć za pomocą tego programu?
 2. Umieszczanie, przenoszenie i usuwanie przedmiotu na scenie. Czyszczenie sceny.
 3. Przenosimy przedmioty i usuwamy je ze sceny – Wieża z klocków.
 4. Poznajemy program Baltie. Jakie funkcje spełnia poznany program? Budujemy dom.
 5. Włączanie i wyłączanie programu Baltie.
 6. Korzystanie z różnych banków przedmiotów w programie Baltie.
 7. Poznanie strony sgpsys.com.
 8. Tworzenie sceny - rozróżniamy kierunki prawa i lewa strona.
 9. Układanie i przeliczanie przedmiotów na scenie.
 10. Rozwijanie umiejętności samodzielnego wykonania rysunku za pomocą myszy i narzędzi przybornika.

baltie1baltie2

baltie4do góry