Ułatwienia dostępu

Klasa dwujęzyczna 2023/2024

klasa dwujezyczna plakat 2023 

 

Nauka w klasie dwujęzycznej to szansa na pełny rozwój!

Specjalną ofertą edukacyjną Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach są  klasy dwujęzyczne z językiem angielskim.

Czym jest dwujęzyczność?

Dwujęzyczność polega na połączeniu nauczania danego przedmiotu (u nas są to: matematyka, historia, WOS, biologia, informatyka i muzyka) i elementów języka angielskiego.
To zintegrowane nauczanie przedmiotowo – językowe (ang. CLIL – Content and Language Integrated Learning). Podstawowym wyróżnikiem metody CLIL jest przedkładanie praktycznej nauki języka nad działania teoretyczne. Uczeń poznaje słownictwo z różnych dziedzin, ale także inny sposób opisywania i nazywania zjawisk, a co za tym idzie zyskuje szersze perspektywy poznawcze.

Uwaga! Nie jest to nauczanie historii czy matematyki po angielsku. W naszej szkole realizujemy model nauczania dwujęzycznego, w którym język angielski stanowi jedynie uzupełnienie treści podawanych po polsku. Dwujęzyczność widoczna np. w zapisie tematu lekcji, wprowadzaniu słów i nazw, podpisach pod zdjęciami, poleceniach wydawanych przez nauczyciela – tutaj nauczyciel musi się upewnić, że uczniowie zrozumieli np. treść zadania domowego. Angielski stanowi więc element i narzędzie, a nie meritum przedmiotu. Zapewnia to zrozumienie i przyswojenie wiedzy na dwóch płaszczyznach i umiejętność zintegrowania wiedzy z kompetencjami językowymi. To buduje pewność siebie, wzmaga motywację, eliminuje kompleksy i wzmacnia poczucie sukcesu. Świat nie ma już granic poza tymi mentalnymi. Młodzi ludzie powinni być przygotowani na funkcjonowanie w świecie dzięki opanowanemu językowi obcemu i integracji wiedzy i języka.

Zalety dwujęzyczności realizowanej w naszej szkole:

 • przygotowanie językowe poprzez zwiększoną ilość godzin języka angielskiego
  (5 godzin tygodniowo w każdej grupie)
 • wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt 7 laboratoriów językowych
 • udział uczniów i nauczycieli w programie Erasmus +
 • nieodpłatne zajęcia z native speakerem (konwersacje z native speakerem),
 • eliminacja konieczności odbywania lekcji dodatkowych poza szkołą.
 • unikalne zajęcia w czasie specjalnego obozu edukacyjnego „EuroWeek – Szkoła Liderów” pozwalającego młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy.
 • udział uczniów w projektach e-Twinning
 • bogaty moduł kulturowo-historyczny i społeczny
 • autorskie programy nauczania przedmiotów realizowanych w dwujęzyczności

Dzięki tym działaniom nauka języka angielskiego jest urozmaicona, a codzienny kontakt
z językiem ułatwia jego przyswojenie. To wszystko zapewnia lepsze przygotowanie do użycia angielskiego w późniejszych etapach edukacji  i wielu zawodach. Dwujęzyczność stanowi duży atut na rynku pracy w Polsce i na świecie. Zatem warto rozpocząć przygodę edukacyjną
w naszej szkole.

Jakie wymagania muszą spełniać kandydaci do klasy dwujęzycznej?

Uczniowie aplikujący do oddziału dwujęzycznego:

 • muszą posiadać świadectwo ukończenia klasy szóstej
 • zobowiązani są do napisania testu predyspozycji językowych. Test nie odwołuje się do szeroko rozumianych umiejętności językowych kandydatów. Test przeprowadza się w języku polskim, lecz zawiera też zadania w językach sztucznych bądź mało znanych. Badana jest pamięć, rozumienie tekstu oraz relacje składniowe, rozumienie leksyki, Test nie wymaga znajomości języka obcego, natomiast ma na celu zbadanie umiejętności logicznego myślenia, kojarzenia, zapamiętywania usłyszanych
  lub zapisanych informacji niezbędnych podczas nauki przedmiotu w języku obcym. Trwa 45 minut i wystarczy zaliczyć go na 30 %. Uspokajamy, że jak dotąd nie był on barierą dla żadnego ucznia. Dokładne informacje oraz przykładowe testy są zamieszczone na stronie naszej szkoły w zakładce REKRUTACJA.

Niezbędne formalności:

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do VII klasy dwujęzycznej (dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA)
 • Test kompetencji językowych (maj)

Rekrutacja do klasy dwujęzycznej trwa od 24 kwietnia 2023 roku do 12 maja 2023 roku.

Wszystkich chętnych zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się 21 marca o godzinie 16:30. Chętnie odpowiemy wtedy na pytania rodziców dotyczące oferty edukacyjnej oraz rekrutacji.

Test kompetencji (przykładowy).docx

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice.pdf

Regulamin rekrutacji.docx

Załączniki:

 
dzien otwarty szkoly 2023
do góry