2 lipca 2021 r.  uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej będą mogli sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów na stronie internetowej wyniki.edu.pl

Logowanie na stronę wyniki.edu.pl wymaga użycia loginu i hasła, które uczniowie otrzymali od dyrektora szkoły.

Poniżej znajduje się Instrukcja dla ucznia -  sprawdzanie wyników w ZIU (ZIU- Zintegrowany Interfejs Użytkownika).

Wyniki egzaminu - instrukcja dla ucznia.pdf

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Link do strony Śląskiego Kuratorium Oświaty

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-do-klas-pierwszych-i-klas-wstepnych-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2021-2022/

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - podstawowe informacje.pdf

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.pdf

do góry