W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń dotyczących COVID przeprowadzenie testów sprawnościowych do klasy 4 o profilu pływanie , zaplanowanych na dzień 30 marca zostaje odwołane. Nowy termin testów zostanie ustalony i przekazany do informacji po zniesieniu obostrzeń. 

 

Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach zaprasza dzieci uzdolnione sportowo i lubiące sport, pragnące rozwijać swoje umiejętności i talenty do klasy sportowej.

Naszym zadaniem jest stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających łączenie  zajęć sportowych z realizacją zajęć dydaktycznych. Zajęcia sportowe uczą systematyczności i obowiązkowości, pozwalają na stawianie uczniom coraz wyższych wymagań. Mają bezpośredni wpływ na nasze zdrowie, kształtują postawy prozdrowotne i proekologiczne. W klasie sportowej realizowany jest rozszerzony program zajęć z wychowania fizycznego w wymiarze 10 godzin. Klasa sportowa realizuje ukierunkowany program szkolenia sportowego (6 godzin tygodniowo) równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla  danej klasy szkoły podstawowej. Uczniowie klasy sportowej jednocześnie należą do klubu sportowego UKS ”Karlik” i zobowiązani są do opłaty składki członkowskiej.

Prowadzimy nabór do:

- klasy IV

Rekrutacja :

- pisemna deklaracja rodziców lub prawnych opiekunów

- pozytywne zaliczenie testu sprawności fizycznej

Termin testu sprawności fizycznej 30.03.2021r. godz. 16.30.
 

Regulamin rekrutacji do 4 klasy sportowej 2021-2022.docx

Załączniki:

Załącznik 1 - WNIOSEK.doc

Załącznik 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW.docx

Załącznik 3- OŚWIADCZENIE WOLI.docx

 

do góry