ukierunkowana na sport

Dlaczego warto wybrać klasę ukierunkowaną na sport?

  • Dzieci potrzebują ruchu

Sport pozytywnie wpływa na stan zdrowia dziecka harmonijnie rozwija ciało.

  • Sport kształtuje charakter

Uczniowie stają się zmotywowani do działania, posiadają silną wolę i uczą się organizacji. Wyznaczają sobie cele w życiu i do nich dążą.

  • Szansa na sukces

Mimo dużego wysiłku, dziecko po takich zajęciach szybciej się uczy – dotleniony mózg lepiej pracuje. Sport rozwija zainteresowania dziecka.

  • Zdrowe nawyki

Dziecko uczy się pewnych zdrowych nawyków, które procentują w dalszym życiu.

Klasa ukierunkowana na sport to:

  • 3 godziny wychowania fizycznego zgodnie z ramowym planem nauczania
  • 3 godziny więcej zajęć wychowania fizycznego w ramach przynależność do UKS „Karlik” przy Szkole Podstawowej nr 33 (składka członkowska)
  • Łącznie 6 godzin wychowania fizycznego, w tym 2 godziny na basenie
  • nauka/doskonalenie pływania
  • zajęcia ogólnorozwojowe przygotowujące do uprawiania różnych dyscyplin sportowych.
  • przynależność do UKS „Karlik” przy Szkole Podstawowej nr 33 (składka członkowska)

Termin testu sprawnościowego będzie podany na stronie internetowej szkoły.

Załączniki:

Oświadczenie woli.docx

Test sprawnościowy.pdf

do góry