Stypendium szkolne

21. 09. 02
Utworzono: 02 wrzesień 2021

Stypendium szkolne

Do 13.09.2021r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Obecnie kryterium dochodowe wynosi 528zł. netto na osobę, od stycznia 2022r.  kryterium wynosi 600 zł. Świadczenie 500+ nie wlicza się do tej kwoty. Wnioski można pobrać i złożyć u pedagogów lub psychologa szkolnego po umówieniu telefonicznym (32/254 0371 wewn.43).

Niezbędne do złożenia wniosku są dokumenty potwierdzające dochody wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

 Prosimy o przyniesienie na spotkanie oryginału oraz kopii  dokumentów.

do góry