• Śląska Szkoła Ćwiczeń
  Śląska Szkoła Ćwiczeń
 • Zespół Pieśni i Tańca Katowiczanie
  Zespół Pieśni i Tańca Katowiczanie

  Założycielkami i instruktorkami Zespołu są p. Maria Ćwiklińska i p. Renata Banaś. Zespół pragnie ukazywać piękno kultury ludowej ze szczególnym uwzględnieniem kultury śląskiej, niosąc innym radość i uśmiech.

 • Zespół wokalny - Bez Zapowiedzi
  Zespół wokalny - Bez Zapowiedzi

  Zespół wokalny „Bez zapowiedzi" pod kierunkiem p. Zbigniewa Tarajkowskiego powstał w 2002 roku. Brał udział w wielu konkursach, przeglądach i festiwalach, na których zdobył wiele nagród i wyróżnień.

 • Klub turystyczny - Tramp
  Klub turystyczny - Tramp

  Klub rozpoczął swą działalność wiosną 2007 roku. Ma na celu propagowanie turystyki (szczególnie turystyki górskiej), krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych oraz co najważniejsze stworzenie sposobów na miłe i aktywne…

 • Samorząd Uczniowski
  Samorząd Uczniowski

  Rada Samorządu Uczniowskiego jest organem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej, powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Reprezentuje interesy wszystkich uczniów. Rada SU ustala i zatwierdza plan pracy Samorządu Uczniowskiego na…

 • Klub - Niebieskie Migdały
  Klub - Niebieskie Migdały

  KLUB „NIEBIESKIE MIGDAŁY” Działa od 2001 roku. Na bezpłatne zajęcia uczęszczają dzieci z klas 1- 6. Informacje o KLUBIE znajdują się na stronie internetowej: www.klub-niebieskie.pl

 • UKS Junior Basket
  UKS Junior Basket

  JUNIOR BASKET I - koszykarze z naszej szkoły pod wodzą trenera Jarosława Jakubca.

 • UKS Karlik
  UKS Karlik

  Nasz klub powstał w 1997 r. z inicjatywy Prezes naszego klubu p. dyr. Teresy Liburskiej - Łój oraz nauczycieli wychowania fizycznego naszego gimnazjum. Klub nasz obecnie prowadzi 8 sekcji sportowych.

 • UKS Zawisza
  UKS Zawisza

  UKS Zawisza Katowice powstał w 2015 roku przy ZSO nr 7 na osiedlu Witosa w Katowicach. Treningi prowadzi Angelika Marszołek, szpadzistka i trener II klasy szermierki. Szermierka jest pięknym sportem, wszechstronnie rozwijającym charakter.

14.03 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi.

21. 03. 15
Odsłony: 33

14.03 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi.liczba pi

Po­dzi­wu god­na licz­ba Pi
trzy koma je­den czte­ry je­den.
Wszyst­kie jej dal­sze cy­fry też są po­cząt­ko­we,
pięć dzie­więć dwa po­nie­waż ni­g­dy się nie koń­czy.
Nie po­zwa­la się ob­jąć sześć pięć trzy pięć spoj­rze­niem
osiem dzie­więć ob­li­cze­niem
sie­dem dzie­więć wy­obraź­nią,
a na­wet trzy dwa trzy osiem żar­tem, czy­li po­rów­na­niem
czte­ry sześć do cze­go­kol­wiek
dwa sześć czte­ry trzy na świe­cie
[…]”.

Wisława Szymborska Liczba Pi (fragment)

Fascynująca, nieskończona i oryginalna na tyle, żeby stać się tematem wiersza – taka właśnie jest liczba pi.

Również w Naszej szkole nie zapominamy o ważnych matematycznych świętach.

Podczas poniedziałkowych lekcji matematyki uczniowie naszej szkoły wykonywali eksperyment matematyczny. Mierząc obwody i średnice okrągłych rzeczy w swoich domach sprawdzali czy dzieląc obwód przez średnicę otrzymają przybliżenie liczby Pi.

Poniżej zamieszczamy dziesięć ciekawy przedmiotów, które wybrali uczniowie do badań oraz wyniki eksperymentu.

 

PRZEDMIOT

OBWÓD

ŚREDNICA

ILORAZ

1

Zegar

80,7 cm

26 cm

Ok. 3,10

2

Podstawka świecznika

11 cm

3,5 cm

Ok.  3,14

3

Zakrętka od musztardy

19 cm

6 cm

Ok. 3,17

4

Ciężarek ze sztangi

75 cm

24 cm

Ok. 3,13

5

Doniczka

44 cm

14 cm

Ok. 3,14

6

Patelnia

51 cm

16 cm

Ok. 3,19

7

podkładka pod kubek

23,5 cm

7,5 cm

Ok.  3,13

8

Kubek

30 cm

9,5 cm

Ok. 3,16

9

Krem

23,5 cm

7,5 cm

Ok. 3,13

10

5 złotych

7,6 cm

2,4 cm

Ok.  3,17

WNIOSEK: Nasze wyniki w eksperymencie krążą wokół przybliżenia liczby Pi, a dokładność naszego wyniku oczywiście zależy od dokładności pomiaru.

Dziękujemy za mile spędzony dzień z  LICZBĄ PI !

Matematycy

do góry