Innowacje

„Rozumiem siebie-rozumiem innych” dla uczniów kl.5 - 8

„Laboratorium społecznego uczenia się z elementami treningu umiejętności społecznych” dla uczniów kl., 1 - 4

„Jak zapanować nad Panem/Panią złością?” dla uczniów klas 1 - 4.

do góry