Nowości w programie wychowawczo-profilaktycznym

NOWOŚCI W PROGRAMIE WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYM w roku szkolnym 2019/2020

W programie jest wiele ciekawych  projektów i pomysłów, z nowości znalazły się m.in.:

- „Czytana przerwa”

- „Śląskie Graczki”

- „I Ty możesz zostać bohaterem”

- „Czas dobroci dla ucha! Otwórz drzwi ciszy…”

- „Ty się bawisz, a ja cierpię – stop hejtowi.”

- ,,Laboratorium społecznego uczenia się z elementami treningu umiejętności społecznych”

- ,,Jak zapanować nad Panią/Panem złością”

- „Rozumiem siebie – rozumiem innych”.

do góry