Ułatwienia dostępu

Jesień

Jesień, Jesień, Jesień kolorowa

hojnie skarby swoje nam rozdaje

Jesień jesień, jesień kolorowa

płynie ponad krajem.

1

2

do góry