Ułatwienia dostępu

Zmiana stawki za posiłki w oddziałach przedszkolnych

Uwaga

Zmiana stawki za wyżywienie w przedszkolu.

Od 1.03.2023r. koszt posiłków za 1 dzień w oddziałach przedszkolnych (śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 5,54 zł

marzec    23 dni x 5,54 =127,43           płatne do 27.02

kwiecień 19 dni x 5,54= 105,54            płatne do 27.03

maj   21 dni x 5,54= 116,34                  płatne do 27.04

czerwiec 21 dni x 5,54= 116,34            płatne do 27.05

opłat należy dokonywać do 27 dnia miesiąca poprzedzającego

do góry