Odyseja Umysłu w SP 33

Pierwsza w naszej szkole drużyna Odysei Umysłu powstała w grudniu 2016 roku. Tworzą ją: Marta Bromboszcz, Jakub Durczyński, Wiktoria Kowalczyk, Jonasz Lebda, Julia MIkołajewska i Wiktoria Wódka


Odyseja1

do góry