OPŁATA ZA OBIADY DLA KLAS I-III

1- 31  MARZEC 2021

23 dni x 3 zł = 69,00 zł

Opłaty za marcowe posiłki należy dokonać do 27 lutego. 

 

Koszt jednorazowego posiłku w stołówce szkolnej wynosi 3,00 zł.

Opłatę można wyliczyć przez pomnożenie ilości dni planowanej obecności dziecka w stołówce przez ww. kwotę 3,00 zł.

 

Opłaty za posiłki można dokonać jedynie przelewem, na konto bankowe o numerze:

14 1020 2313 0000 3502 0573 2773

Wpłaty na rzecz Miasta Katowice są wolne od opłat.

 

Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać:

skróconą nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka 

oraz nazwę miesiąca jakiego dotyczy opłata:

Np. SP33, JAN KOWALSKI, OBIADY MARZEC
 

Wszelkie pytania prosimy kierować do szkolnego intendenta droga telefoniczną lub mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WSTRZYMANIE  WPŁAT  ZA  POSIŁKI  W  STOŁÓWCE  SZKOLNEJ

W związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty i przejściem na nauczanie zdalne prosimy o wstrzymanie wpłat za posiłki w stołówce szkolnej.

Informacja o terminie oraz wysokości  wpłat za posiłki w styczniu 2021 roku podana zostanie po opublikowaniu decyzji MEN o powrocie uczniów do szkoły.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres mailowy stołówki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

FUNKCJONOWANIE STOŁÓWKI –  od 9 listopada 2020

Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Edukacji i Nauki od 9 listopada 2020 wszystkie klasy szkoły podstawowej przechodzą na zdalny tryb nauczania. Szkoła prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej. Bez zmian funkcjonuje również szkolny oddział przedszkolny.

W związku z rozporzadzeniem działalność stołówki ulega ograniczeniu.

Stołówka szkolna przygotowuje posiłki dla dzieci ze szkolnego oddziału przedszkolnego oraz dzieci przebywajach na dyżurze opiekuńczym w placówce.

Wszystkie wpłaty za posiłki niewykorzystane w związku z ograniczeniem funkcjonowania szkoły i stołówki ulegną zwrotowi w formie bezgotówkowej na zadeklarowane rachunki bankowe rodziców/ opiekunów.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres mailowy stołówki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

FUNKCJONOWANIE STOŁÓWKI –  od 26 października 2020

Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Edukacji i Nauki od 26 października 2020 klasy IV- VIII szkoły podstawowej przechodzą na zdalny tryb nauczania.

Klasy I- III oraz szkolny oddział przedszkolny funkcjonuja bez zmian. Stołówka prowadzi żywienie dzieci i uczniów przebywajacych na zajeciach stacjonarnych.

Wszystkie wpłaty za posiłki uczniów z klas IV-VIII niewykorzystane w związku z ograniczeniem funkcjonowania szkoły i stołówki ulegną zwrotowi w formie bezgotówkowej na zadeklarowane rachunki bankowe rodziców/ opiekunów.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres mailowy stołówki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OPŁATA ZA OBIADY DLA KLAS I-III

1- 26  LUTY 2021

20 dni X 3 zł = 60,00 zł

Opłaty za lutowe posiłki należy dokonać do 27 stycznia. 

Koszt jednorazowego posiłku w stołówce szkolnej wynosi 3,00 zł.

Opłatę można wyliczyć przez pomnożenie ilości dni planowanej obecności dziecka w stołówce przez ww. kwotę 3,00 zł.

Opłaty za posiłki można dokonać jedynie przelewem, na konto bankowe o numerze:

14 1020 2313 0000 3502 0573 2773

Wpłaty na rzecz Miasta Katowice są wolne od opłat.

Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać:

skróconą nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka 

oraz nazwę miesiąca jakiego dotyczy opłata:

Np. SP33, JAN KOWALSKI, OBIADY LUTY
Wszelkie pytania prosimy kierować do szkolnego intendenta droga telefoniczną lub mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przypominamy o złożeniu deklaracji korzystania ze stołówki szkolnej na rok szkolny 2020/ 2021. Deklarację (strona szkoły-załącznik) można złożyć osobiście do skrzynki podawczej przy portierni szkolnej lub przesłać mailem na adres stołówki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OPŁATA ZA OBIADY  2- 30 WRZESIEŃ 2020

21 dni X 3 zł = 63,00 zł

Opłaty za wrześniowe posiłki należy dokonać do 27 sierpnia

Koszt jednorazowego posiłku w stołówce szkolnej wynosi 3,00 zł.

Opłatę można wyliczyć przez pomnożenie ilości dni planowanej obecności dziecka w stołówce przez ww. kwotę 3,00 zł.

Opłaty za posiłki można dokonać jedynie przelewem, na konto bankowe o numerze:

14 1020 2313 0000 3502 0573 2773

Wpłaty na rzecz Miasta Katowice są wolne od opłat.

Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać: 

skróconą nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka oraz nazwę miesiąca jakiego dotyczy opłata:

Np. SP33, JAN KOWALSKI, OBIADY WRZESIEŃ

Pragniemy, zaznaczyć iż w przypadku zmian w organizacji pracy placówki związanych z pandemią COVID-19 wszelkie opłaty ulegną zwrotowi (na zadeklarowany rachunek bankowy).

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach pragnie poinformować iż w związku z sytuacją pandemiczną w kraju wprowadza możliwość odebrania opłacanego posiłku dla nieobecnych uczniów. Wszystkie dzieci i uczniowie z przyczyn zdrowotnych, korzystający ze zdalnej formy nauczania będą mieli możliwość skorzystania z opłaconych wcześniej obiadów przygotowanych w szkolnej stołówce. Dyrekcja uruchamia możliwość odebrania posiłku „na wynos”. Stołówka szkolna w wyznaczonym miejscu, w godzinach popołudniowych (15:00- 16:00) wydawać będzie dzienny posiłek w jednorazowych pojemnikach. Koszt jednorazowego opakowania to każdorazowo 1,20 zł.  

Opłata za posiłki w stołówce szkolnej dla dzieci przebywających na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w placówce

Stołówka szkolna przygotowuje posiłki tylko dla dzieci zdeklarowanych do uczestnictwa w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych przeznaczonych dla uczniów klas I- III oraz oddziału przedszkolnego.

MIESIĄC

ILOŚĆ DNI

WYSOKOŚĆ OPŁATY

UWAGI

CZERWIEC
2020

19 dni

1- 26 VI

(BEZ
12 VI)

19 dni x 3,00 =
57,00 zł

Opłata uwzglednia dzień 13 czerwca 
(piątek po Bożym Ciele).

W przypadku planowanej nieobecności dziecka tego dnia opłatę można pomniejszyć.


Koszt jednorazowego posiłku w stołówce szkolnej wynosi 3,00 zł.

Opłatę można wyliczyć przez pomnożenie ilości dni planowanej obecności dziecka w stołówce przez ww. kwotę 3,00 zł.

 Opłaty za posiłki można dokonać jedynie przelewem, na konto bankowe o numerze:

14 1020 2313 0000 3502 0573 2773

Wpłaty na rzecz Miasta Katowice są wolne od opłat.

 

Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać: 

skróconą nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka oraz nazwę miesiąca jakiego dotyczy opłata:

Np. SP33, JAN KOWALSKI, OBIADY CZERWIEC

 

WSTRZYMANIE  WPŁAT  ZA  POSIŁKI  W  STOŁÓWCE  SZKOLNEJ

W związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty i przejściem na nauczanie zdalne prosimy o wstrzymanie wpłat za posiłki w stołówce szkolnej.

Informacja o terminie oraz wysokości  wpłat za posiłki w styczniu 2021 roku podana zostanie po opublikowaniu decyzji MEN o powrocie uczniów do szkoły.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres mailowy stołówki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011
z dnia 25 października 2011 r. (…)

SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI

1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne, (…)
2. Skorupiaki i produkty pochodne;
3. Jaja i produkty pochodne;
4. Ryby i produkty pochodne, (...)
5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne;
6. Soja i produkty pochodne, (…)
7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), 
8. Orzechy, tj. migdały, orzechy laskowe), orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy pistacjowe, orzechy makadamia lub orzechy Queensland, a także produkty pochodne, (...)
9. Seler i produkty pochodne;
10. Gorczyca i produkty pochodne;
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne;
12. Dwutlenek siarki i siarczyny (...)
13. Łubin i produkty pochodne;
14. Mięczaki i produkty pochodne.

Rodzice zobowiązani są do złożenia deklaracji dot. warunków korzystania ze stołówki szkolnej!

Deklaracja dotycząca warunków korzystania ze stołówki szkolnej.odt

Procedury dotyczące osób, które spóźniają się z wpłatami za obiady szkolne

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora SP-33 w Katowicach opłat za obiady w stołówce szkolnej dokonuje się do 10-go każdego miesiąca (proszę pamiętać że 10-ty to data zaksięgowania opłaty na koncie szkoły)

Procedura postępowania wobec dłużników:

 1. Ustne przypomnienie dziecku o mijającym terminie opłat
 2. Pisemne przypomnienie rodzicom lub opiekunom o mijającym terminie opłat za pośrednictwem dziecka poprzez zeszyt korespondencyjny lub informację wysłaną na podany adres e-mail.
 3. Telefoniczne poinformowanie rodziców bądź opiekunów przez wychowawcę
 4. Wezwanie do zapłaty wysłane do rodziców bądź opiekunów listem poleconym.
 5. W przypadku braku wpłaty do 10-go danego miesiąca wydawanie dziecku posiłku zostaje wstrzymane, a wobec rodziców bądź opiekunów zostaną wszczęte procedury mające na celu uregulowanie zaległych należności zgodnie z obowiązującym prawem.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej:

 1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze stołówki szkolnej są uczniowie i pracownicy szkoły.

 2. Stołówka szkolna czynna jest w godzinach 12:00- 14:45

Posiłki wydawane są uczniom po zakończonych lekcjach oraz w czasie przerw obiadowych:

12:20- 12:40 klasy I- V SP
13:25- 13:40 klasy VI- VIII SP, III Gim.

Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej przebywają na stołówce pod opieką wychowawców.

 1. Za porządek i pomoc dzieciom podczas wydawania i spożywania posiłków odpowiedzialni są: kierownik oraz wychowawcy świetlicy oraz intendentka.

 2. Rodzice zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej korzystania ze stołówki szkolnej (zał. 1)

 3. Koszt jednego pełnego posiłku dla ucznia wynosi 3,00 zł.

 4. W roku szkolnym 2018/ 2019 miesięczną opłatę za obiady należy wpłacać (z wyprzedzeniem) do 27 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie korzystać z posiłków.

Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z dalszego korzystania z posiłków.

 1. Roczny harmonogram wpłat za obiady w ciągu roku szkolnego znajduje się w zakładce- Rodzice na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej przy portierni szkolnej.

Wysokość opłat za posiłki w danym miesiącu nie jest obligatoryjna. W przypadku wycieczek szkolnych lub planowanych nieobecności opłatę można pomniejszyć. Opłata może ulec modyfikacji również ze względu na chęć wykupienia obiadu dziecku w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych. Każdą ze zmian należy zaznaczyć w tytule wpłaty , a także zgłosić u intendentki lub przesłać informację na adres mailowy stołówki.

 1. Opłaty za posiłki można dokonać jedynie przelewem, na konto bankowe o numerze

14 1020 2313 0000 3502 0573 2773.

Wpłaty na rzecz Miasta Katowice są wolne od opłat.

Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać skrócona nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka oraz nazwę miesiąca jakiego dotyczy opłata:

Np. SP33, JAN KOWALSKI, OBIADY WRZESIEŃ

 1. Zwrot za niewykorzystane obiady przysługuje uczniowi w przypadku nieobecności ciągłej trwającej minimum 3 kolejne dni robocze.

Kwoty zwrotów za nieobecności, a także nadpłat zwracane są na zadeklarowane rachunki bankowe wpłacających.

 1. Mailowy adres kontaktowy szkolnej stołówki to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do góry