Harmonogram wpłat za obiady w roku szkolnym 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020

MIESIĄC

ILOŚĆ DNI

WYSOKOŚĆ OPŁATY

UWAGI

TERMIN WPŁAT

WRZESIEŃ

21 dni
2- 30 IX

21 dni x 3,00 = 63,00 zł

 

Wpłaty należy dokonać do dnia
27 VIII 2019.

PAŹDZIERNIK

22 dni
1- 31 X
 22 dni x 3,00 = 66,00 zł  

Możliwość dokupienia obiadu w dniu
14 X

Wpłaty należy dokonać do dnia
27 IX 2019.

LISTOPAD

 19 dni
4- 29 XI
 19 dni x 3,00 = 57,00 zł  

Wpłaty należy dokonać do dnia
27 X 2019.

GRUDZIEŃ

     

Wpłaty należy dokonać do dnia
27 XI 2019.

STYCZEŃ

     

Wpłaty należy dokonać do dnia
27 XII 2019.

LUTY

     

Wpłaty należy dokonać do dnia
27 I 2020.

MARZEC

     

Wpłaty należy dokonać do dnia
27 II 2020.

KWIECIEŃ

     

Wpłaty należy dokonać do dnia
27 III 2020.

MAJ

     

Wpłaty należy dokonać do dnia
27 IV 2020.

CZERWIEC

     

Wpłaty należy dokonać do dnia
27 V 2020.

Koszt jednorazowego posiłku w stołówce szkolnej wynosi 3,00 zł.

Opłatę można wyliczyć przez pomnożenie ilości dni planowanej obecności dziecka w stołówce przez ww. kwotę 3,00 zł. Opłaty za posiłki można dokonać jedynie przelewem, na konto bankowe o numerze:

14 1020 2313 0000 3502 0573 2773

Wpłaty na rzecz Miasta Katowice są wolne od opłat. Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać: skróconą nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka oraz nazwę miesiąca jakiego dotyczy opłata:

Np. SP33, JAN KOWALSKI, OBIADY WRZESIEŃ

Brak wpłaty w obowiązującym terminie traktowany jest jako rezygnacja z dalszego korzystania z posiłków. W przypadku przeoczenia terminu wpłaty, a chęci korzystania ze szkolnej stołówki przez dziecko należy złożyć ponownie Deklarację korzystania ze stołówki szkolnej (załącznik) oraz przedstawić dowód wpłaty.

do góry