Harmonogram wpłat za obiady w roku szkolnym 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020

MIESIĄC

ILOŚĆ DNI

WYSOKOŚĆ OPŁATY

UWAGI

TERMIN WPŁAT

WRZESIEŃ

21 dni
2- 30 IX

21 dni x 3,00 = 63,00 zł

 

Wpłaty należy dokonać do dnia
27 VIII 2019.

PAŹDZIERNIK

22 dni
1- 31 X
 22 dni x 3,00 = 66,00 zł  

Możliwość dokupienia obiadu w dniu
14 X

Wpłaty należy dokonać do dnia
27 IX 2019.

LISTOPAD

 19 dni
4- 29 XI
 19 dni x 3,00 = 57,00 zł  

Wpłaty należy dokonać do dnia
27 X 2019.

GRUDZIEŃ

 15 dni
2- 20 XII
15 dni x 3,00 = 45,00 zł 

Możliwość dokupienia obiadu
w dniach 23, 27, 30 XII (przerwa świąteczna) 

Wpłaty należy dokonać do dnia
27 XI 2019.

STYCZEŃ

11 dni
2-10, 27-31 I 

11 dni x 3,00 = 33,00 zł 

Możliwość dokupienia obiadu
w dniach 13-24 I (ferie zimowe) 

Wpłaty należy dokonać do dnia
27 XII 2019.

LUTY

20 dni
3- 28 II

 20 dni x 3,00 = 60,00 zł

 

Wpłaty należy dokonać do dnia
27 I 2020.

MARZEC

 19 dni
5 - 31 III
19 dni x 3,00 = 57,00 zł  Możliwość dokupienia obiadu
w dniach 2,3 i 4 III (rekolekcje) 

Wpłaty należy dokonać do dnia
27 II 2020.

KWIECIEŃ

15 dni
1 - 30 IV
(BEZ 9-14,
21, 22, 23 IV) 

15 dni x 3,00 = 45,00 zł 

Możliwość dokupienia obiadu
9, 10, 14 IV (przerwa świateczna) oraz
21, 22, 23 IV (egzaminy klas ósmych - dni wolne od zajęć dla pozostałych uczniów)

Wpłaty należy dokonać do dnia
27 III 2020.

MAJ

 20 dni
4- 29 V
20 dni x 3,00 = 60,00 zł   

Wpłaty należy dokonać do dnia
27 IV 2020.

CZERWIEC

16 dni
1- 24 VI
(BEZ 12 VI) 

 16 dni x 3,00 = 48,00 zł  

Możliwość dokupienia obiadu w dniach 12 i 25 VI (dni wolne od zajęć dydaktycznych)
i 26 VI (zakończenie roku)

Wpłaty należy dokonać do dnia
27 V 2020.

Koszt jednorazowego posiłku w stołówce szkolnej wynosi 3,00 zł.

Opłatę można wyliczyć przez pomnożenie ilości dni planowanej obecności dziecka w stołówce przez ww. kwotę 3,00 zł. Opłaty za posiłki można dokonać jedynie przelewem, na konto bankowe o numerze:

14 1020 2313 0000 3502 0573 2773

Wpłaty na rzecz Miasta Katowice są wolne od opłat. Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać: skróconą nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka oraz nazwę miesiąca jakiego dotyczy opłata:

Np. SP33, JAN KOWALSKI, OBIADY WRZESIEŃ

Brak wpłaty w obowiązującym terminie traktowany jest jako rezygnacja z dalszego korzystania z posiłków. W przypadku przeoczenia terminu wpłaty, a chęci korzystania ze szkolnej stołówki przez dziecko należy złożyć ponownie Deklarację korzystania ze stołówki szkolnej (załącznik) oraz przedstawić dowód wpłaty.

do góry