Ułatwienia dostępu

Historia szkoły

 • 1957/1958 - początek działalności Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach - 419 uczniów w 11 oddziałach
 • 1957  – powstanie Szkoły Podstawowej nr 33  poprzez wyodrębnienie ze Szkoły Podstawowej nr 25, mieszczącej się przy ulicy Feliksa Bocheńskiego

 • 1959  – powstanie w Szkole pierwszej Spółdzielni Uczniowskiej założonej przez Kierownika Szkoły pana Tadeusza Biłosa.

sp 33 2

 • 1962  – początki działalności Samorządu Szkolnego
 • 1968  – (9 maja) nadanie Szkole imienia Gwardii Ludowej

sp 33 1
sp 33 3

 • 1973  – powołanie Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły, któremu patronował Dyrektor KWK „Kleofas” pan Tadeusz Broda
 • 1974  – opracowanie pierwszego Kodeksu Ucznia, zawierającego kryteria oceny z zachowania oraz sposób wyróżniania najlepszych uczniów.

CCI20180215
CCI20180215 0001CCI20180215 0002

 • 1981  – wyznaczenie terenu pod budowę nowego obiektu szkolnego. Powierzenie budowy nowej placówki „Fabudowi” Siemianowice.
 • Od 1983 do 1986 szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach przy ulicy Patalonga oraz przy ulicy Kossutha - 1100 uczniów w 37 oddziałach
 • 1 lutego 1986 - oddanie nowego budynku szkolnego przy ul. Witosa 23 - 1864 uczniów w 58 oddziałach
 • 1988    – oddanie do użytku stołówki szkolnej.

01amfiteatr1

 • 21 marca 1996 - uroczystość otwarcia basenu w Szkole Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia
 • 28 kwietnia 1995 - uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 33 imienia wielkiego Ślązaka Stanisława Ligonia
 • 1 wrzesnia 1999 utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia i Gimnazjum nr 6 im. Stanisława Ligonia
 • 1 wrzesień 2017 - przekształcenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szkołę Podstawową nr 33 im. Stanisława Ligonia

Historia Szkoły

do góry