Ułatwienia dostępu

edukatorium obywatelskie

Drogie Nauczycielki, Drodzy Nauczyciele, Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie,
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Edukatorium obywatelskim, które odbędzie się 9 listopada br. o godzinie 9:00 w Uniwersytecie Otwartym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (ul. Uniwersytecka 4). Edukatorium kierowane jest do uczennic i uczniów oraz nauczycielek i nauczycieli z katowickich szkół.

Celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą na temat samorządności uczniowskiej, a także roli szkoły w rozwijaniu kompetencji obywatelskich. W trakcie spotkania zastanowimy się, w jaki sposób możemy włączać młodych ludzi w procesy podejmowania decyzji na poziomie lokalnym, a także kształtować postawy odpowiedzialności za własne otoczenie, wspierać tolerancję, uważność na respektowanie praw człowieka i konieczność przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji.

Postaramy się również zdiagnozować bariery i ograniczenia prowadzenia edukacji obywatelskiej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Osobny panel zostanie poświęcony prawom dziecka, ucznia, człowieka.

Rejestracja na Edukatorium obywatelskie odbywa się poprzez formularz:
www.formularze.us.edu.pl/edukatorium_obywatelskie [1]

Szczegółowe informacje oraz program dostępne są na stronie:
www.uniwersytetotwarty.us.edu.pl [2].

Z poważaniem
Anna Rosenbaum
Inspektor
Referat Organizacji, Wsparcia i Rozwoju Edukacji

Program.pdf

 

do góry