Regulamin stołówki

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej SP nr 33:

 1. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej:

  1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze stołówki szkolnej są uczniowie i pracownicy szkoły.
  2. Stołówka szkolna czynna jest w godzinach 12:00- 15:00.

  Posiłki wydawane są uczniom po zakończonych lekcjach oraz w czasie przerw obiadowych:

  12:20- 12:40 klasy I- V SP
  13:25- 13:40 klasy VI- VIII SP, Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej przebywają na stołówce pod opieką wychowawców.

  1. Za porządek i pomoc dzieciom podczas wydawania i spożywania posiłków odpowiedzialni są: kierownik świetlicy, wychowawcy świetlicy oraz intendentka.
  2. Rodzice zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej korzystania ze stołówki szkolnej

  (zał. 1) i podania aktualnego nr konta bankowego, na które przelewane są zwroty i nadpłaty.

  1. Koszt jednego pełnego posiłku dla ucznia wynosi 3,00 zł.
  2. Koszt jednego posiłku dla nauczyciela wprowadzany jest zarządzeniem dyrektora.
  3. Miesięczną opłatę za obiady należy wpłacać (z wyprzedzeniem) do 27 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko/nauczyciel będzie korzystać z posiłków.

  Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z dalszego korzystania z posiłków.

  Osoba opłacająca posiłki po terminie tj. po 27 dniu miesiąca, zobowiązana jest do dostarczenia dowodu zapłaty drogą mailową lub w wersji papierowej intendentowi szkoły.

  Za  nieterminowe wpłaty obligatoryjnie naliczane są kwartalnie odsetki ustawowe na podstawie art. 481 Kodeksu Cywilnego.

  1. Roczny harmonogram wpłat za obiady w ciągu roku szkolnego znajduje się w zakładce- Rodzice, na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej przy portierni szkolnej.

  Wysokość opłat za posiłki w danym miesiącu nie jest obligatoryjna. W przypadku wycieczek szkolnych lub planowanych nieobecności opłatę można pomniejszyć. Opłata może ulec modyfikacji również ze względu na chęć wykupienia obiadu dziecku w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych. Każdą ze zmian należy zaznaczyć w tytule wpłaty, a także zgłosić u intendentki lub przesłać informację na adres mailowy stołówki.

  1. Opłaty za posiłki można dokonać jedynie przelewem, na konto bankowe o numerze

  14 1020 2313 0000 3502 0573 2773.

  Wpłaty na rzecz Miasta Katowice są wolne od opłat.

  Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać skrócona nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka, klasę oraz nazwę miesiąca jakiego dotyczy opłata:

  Np. SP33, JAN KOWALSKI, klasa 1a, OBIADY WRZESIEŃ

  1. Zwrot za niewykorzystane obiady przysługuje uczniowi w przypadku nieobecności ciągłej trwającej minimum 3 kolejne dni robocze.

  Kwoty zwrotów za nieobecności, a także nadpłat zwracane są na zadeklarowane rachunki bankowe wpłacających do m-ca po zamknięciu okresu rozliczeniowego.

  1. Mailowy adres kontaktowy szkolnej stołówki to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do góry