Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018 na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbędzie się kolejna edycja Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego – projektu, w ramach którego zapraszamy uczniów 5. i 6. klas szkoły podstawowej do udziału w bezpłatnych zajęciach o tematyce ekonomicznej.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD) to istniejący od 2008 roku ogólnopolski program edukacyjny mający na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci oraz pomoc ich rodzicom w odpowiednim wychowaniu ekonomicznym młodzieży. Inicjatywa ta prowadzone jest przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z lokalnymi partnerami – najlepszymi polskimi wyższymi uczelniami ekonomicznymi. Na semestr zajęć EUD składa sześć spotkań o tematyce ekonomicznej, z których każde trwa dwie godziny lekcyjne. Zajęcia mają charakter interaktywny i realizowane są w formule edutainment (nauka poprzez zabawę).

W chwili obecnej prowadzony jest nabór osób zainteresowanych udziałem w tym projekcie na terenie Katowic. Zapraszamy rodziców uczniów szkół podstawowych w wieku 10-13 lat (klasy 5-6) do zapisywania dzieci na planowane zajęcia EUD poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/zapisy2.

Zachęcamy również do przekazania tej informacji Państwa uczniom np. poprzez publikację jej na stronie szkolnej czy ogłoszenie w dzienniku elektronicznym.

Więcej informacji na temat projektu znaleźć można na witrynie internetowej EUD: http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl.

Z poważaniem,
Organizatorzy EUD

Szanowni Państwo, rozpoczęła się realizacja projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - III edycja. W imieniu Samorządu Województwa Śląskiego projekt realizuje Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Celem projektu jest przyznanie wsparcia stypendialnego 600 szczególnie uzdolnionym uczniom z naszego regionu. W najbliższym czasie, tj. od 25 września do 27 października br. zostanie przeprowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu.
 
Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie, zamieszczane są na stronie internetowej:
 
do góry