Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w
sprawie rządowego programu „Dobry Start". Dzięki programowi rodzice
i opiekunowie - bez względu na dochody - otrzymają raz w roku wsparcie
finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup
m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny.
Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku
życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie
przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start"
to również wsparcie dla uczestników zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.

W związku z tym uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym
wspólnym listem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny,
Pracy, Polityki Społecznej i poinformowanie rodziców, opiekunów
uczniów o materiałach informacyjnych poświęconych programowi
rządowemu „Dobry Start".

Do szkół zostały już dostarczone ulotki dla rodziców. W
najbliższym czasie Kuratorzy Oświaty przekażą Państwu również
plakaty promujące świadczenie dobry start. Dziękujemy za aktywne
włączenie się w akcję informacyjną.

W przypadku dodatkowych pytań do Państwa dyspozycji pozostają
zarówno Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak i Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.

Z poważaniem

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

ZAŁĄCZNIKI:

- list do dyrektorów szkół_Dobry Start (pdf.)

- list do dyrektorów szkół_Dobry Start (doc.)

- Dobry Start_ulotka (pdf.)

- Dobry Start_plakat (pdf.)

Wnioski w formie elektronicznej można składać już od 1 lipca (bankowość elektroniczna, portal Emp@tia), natomiast wnioski w formie papierowej można składać dopiero od 1 sierpnia br. w jednym z terenowych punktów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. W załączeniu przesyłamy materiały promocyjne z prośbą o wywieszenie plakatu na Państwa tablicy informacyjnej.

Załączniki:

Dobry start ulotka.pdf
Dobry start ulotka 2.pdf
Dobry start plakat.pdf

do góry