Ułatwienia dostępu

Młody Asyż

Głównym celem projektu "Oblicza Dialogu: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowania działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Jest to kontynuacja procesu dialogu międzyreligijnego zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, twórczo rozwijanego przez Świętego Jana Pawła II oraz obecnie przez papieża Franciszka. Ojciec Święty Jan Paweł II prowadził dialog ekumeniczny, dialog z religiami niechrześcijańskimi (judaizm, islam) oraz szeroko pojęty dialog z całym światem współczesnym.
Organizatorem projektu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Koordynatorami projektu na terenie szkoły są: p. Jadwiga Pawletta i p. Damian Fr. Boral

Strona internetowa tegorocznej edycji projektu: 

http://sp33.obliczadialogu.pl/

do góry