I Międzyklubowe Zawody Pływackie „KARLIK 2017”

rekin
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

I Międzyklubowe Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta Miasta Katowice „KARLIK 2017

Organizator:

 • Urząd Miasta Katowice
 • UKS „Karlik” przy SP nr 33 Katowice ul. Witosa 23
 • Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach ul. Witosa 23 tel. 2540-371

Miejsce i termin zawodów:

 • Pływalnia SP nr33 w Katowicach ul. Witosa 23
 • 12.12.2017 r. (wtorek)

Kontakt z organizatorami:

 • Sprawy organizacyjne:
  Dariusz Jasiński  tel. 504014484
  Marcin Szczypiński  tel.  511434843
 • Obsługa informatyczna:
  Jacek Czarnecki  tel.  511226685

 Informacje techniczne:

 • Pływalnia 25m, 5 torów, temperatura wody 27 oC
 • Pomiar czasu: półautomatyczny
 • Zawody przeprowadzane będą seriami na czas zaczynając od serii najwolniejszej (wg czasów podanych w zgłoszeniu) bez podziału na kategorie wiekowe;
 • Po zakończeniu każdej konkurencji zostaną ogłoszone wyniki z podziałem na kategorie wiekowe;
 • W zawodach mają prawo startu tylko zawodnicy klubów posiadających licencję PZP, aktualne badanie lekarskie oraz ubezpieczenie;

Uczestnictwo:

 • Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
 • Każdy klub może wystawić reprezentacje składającą się z 25 zawodników
 • Ilość zawodników ze względu na techniczne możliwości basenu ograniczona jest do 180 osób
 • Zawodnik ma prawo startu w trzech konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie;
 • Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA, PZP;

Zasady finansowania

 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy ;
 • Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny;
 • Opłata startowa wynosi 20 zł od każdego zgłoszonego zawodnika, bez względu na ilość startów;
 • Opłaty będą pobierane w dniu zawodów w biurze zawodów do godz. 10:00;

Kategorie wiekowe

  I – 10 lat i młodsi (2007 i młodsi)
 II – 11 lat (2006)
 III – 12lat (2005)
 IV – 13lat (2004)
 V – 14-15 lat (2003 i 2002)

W sztafecie 6 x 50 stylem dowolnym (podział na dz. i chł.) startuje po jednym zawodniku z każdej kategorii wiekowej, w miejsce zawodnika z danej kategorii wiekowej może startować zawodnik młodszy lub starszy pod warunkiem, że suma wieku wszystkich zawodników łącznie nie przekroczy 75 lat.

Kategoria wiekowa I - (10 latki, 2007r i młodsi) startują tylko na dystansach – 50m w każdym stylu plus 100m stylem zmiennym.

Program zawodów:

- Rozgrzewka godz. 8.00- 8.25 dz.

                                 8.25- 8.50 chł.    (tor nr 1 jest torem jednokierunkowym)

- Zawody godz. 9.00

 1. 50m stylem dowolnym dz i chł
 2. 100m stylem grzbietowym dz i chł
 3. 50m stylem klasycznym dz i chł
 4. 100m stylem motylkowym dz i chł
 5. 100m stylem dowolnym dz i chł
 6. 50m stylem grzbietowym dz i chł
 7. 100m stylem klasycznym dz i chł
 8. 50m stylem motylkowym dz i chł
 9. 100m stylem zmiennym dz i chł
 10. sztafeta 6x50m stylem dowolnym dz i chł

Przepisy techniczne:

Zawodnicy klasyfikowani będą w\g następującej punktacji:

 • miejsce- 20pkt
 • miejsce- 17 pkt
 • miejsce- 15 pkt
 • miejsce- 14 pkt
 • miejsce- 13 pkt
 • miejsce- 12 pkt
 • miejsce- 11 pkt- itd

Nagrody:

Medale i dyplomy za miejsca 1 – 3 w każdej konkurencji indywidualnej i kategorii wiekowej;  Dyplomy i medale w konkurencji sztafet;
Statuetki i nagrody rzeczowe dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika całych zawodów w każdej kategorii wiekowej wg punktów FINA za dwa najlepsze starty;
W miarę pozyskiwania sponsorów pula nagród może ulec zwiększeniu;
Klub której reprezentacja zdobędzie największą ilość punktów otrzyma puchar Prezydenta Miasta Katowice.

 

Postanowienia końcowe:

 • Odprawa techniczna sędziów odbędzie się o godzinie 8.30 na pływalni
 • Odprawa techniczna kierowników ekip odbędzie się o godzinie 8.45 w holu przed basenem
 • Podstawą dopuszczenia do startu są aktualne badania lekarskie, za posiadanie których odpowiedzialni są trenerzy/kierownicy drużyn;
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • Podczas trwania zawodów obowiązuje regulamin wewnętrzny pływalni;
 • Za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników w czasie trwania zawodów odpowiedzialni są ich opiekunowie;
 • Dekoracje zwycięzców będą się odbywać podczas trwania zawodów (zgodnie ze scenariuszem dekoracji);
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć i materiałów filmowych wykonanych podczas zawodów do umieszczenia na stronie internetowej Klubu UKS Karlik i SP nr 33 w Katowicach w celach promocyjnych;
 • Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu;
 • Na zawodach obowiązują ogólne przepisy PZP
 • W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje organizator zawodów

Patronat nad zawodami objął PREZYDENT MIASTA KATOWICE

                                             

                                                                                                          Za organizatorów:

Dariusz Jasiński
Marcin Szczypiński
Marta Jasińska
Sylwia Warczak

do góry