VIII Przedszkolandia Pływacka Śląskich Przedszkoli

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

VIII PRZEDSZKOLANDIA PŁYWACKA ŚLĄSKICH PRZEDSZKOLI

KATOWICE 2017

Organizator:
-UKS ,,Karlik” przy SP nr 33 w Katowicach ul. Witosa 23
-ZSO nr 7 w Katowicach ul. Witosa 23 tel.( 32) 254-03-71; (32) 254-43-08

Miejsce:
-Pływalnia ZSO nr 7 w Katowicach ul. Witosa 23

Termin zawodów: 10.06.2017r.( sobota)

Uczestnictwo:
-Przedszkolaki
-Każde przedszkole może wystawić dowolną ilość uczestników. Przyjmowane będą również indywidualne zgłoszenia przez rodziców, opiekunów prawnych dziecka.

-Każde dziecko uczestniczące w zawodach musi posiadać podstawowe umiejętności pływackie i być oswojone z wodą.

 

Program

-Rozgrzewka godz. 11.00
-Zawody godz. 11.15
-przepłynięcie 25m z pasam wypornościowym stylem dowolnym
-przepłynięcie 25m z ,,makaronem” stylem dowolnym
-przepłynięcie 25m z deską stylem dowolnym
-przepłynięcie 25m stylem dowolnym (kraul, grzbiet, klasyk)
-3 pierwsze biegi zostaną rozegrane seriami oddzielnie w konkurencjach dziewcząt i chłopców
-4 bieg (25m stylem dowolnym) zostanie rozegrany seriami na czas oddzielnie

w konkurencji dziewcząt i chłopców

-zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach

-po rozegraniu wszystkich biegów odbędą się gry i zabawy dla dzieci w wodzie.

Zgłoszenie do zawodów:
-Pisemną listę zawodników sporządzoną w/g dołączonego wzoru należy dostarczyć przed rozpoczęciem zawodów do sekretariatu zawodów (pokój ratowników na pływalni)
-Każdy zawodnik musi posiadać pisemną zgodę rodziców na start w zawodach lub zaświadczenie lekarskie
-Reprezentacje zgłaszają się na zawody z opiekunem

-O udziale w zawodach należy powiadomić organizatora do dnia 02.06.2017r. (piątek) pod nr tel. 32 254-03-71; 32 254-43-08. Bardzo prosimy podać wówczas dokładną liczbę zawodników, którzy wezmą udział w zawodach (informacja potrzebna do przygotowania właściwej organizacji zawodów i odpowiedniej ilości nagród).

Nagrody
-
Każde przedszkole biorące udział w zawodach otrzyma puchar.
-Każdy uczestnik zawodów otrzyma medal.

Zasady finansowania
-Koszty uczestnictwa ponoszą placówki
-Koszty organizacyjne ponosi organizator zawodów
-Wszelkich informacji związanych z zawodami udziela

  • Dyrektor Szkoły mgr inż.Teresa Liburska-Łój
  • mgr Żaneta Adamczyk
  • pod nr tel. (32) 254-03-71; (32) 254-43-08.

Postanowienia końcowe
-Odprawa techniczna sędziów, ratowników odbędzie się o 11.00 na pływalni
-Odprawa techniczna kierowników ekip odbędzie się o godz. 10.50 w holu przed basenem
-Na każdym torze w wodzie będzie znajdował się ratownik czuwający nad bezpieczeństwem dziecka
-Po rozpoczęciu zawodów wszystkie szatnie zostaną zamknięte, bez możliwości wchodzenia do nich w trakcie trwania zawodów
-Zawodnicy pozostają na pływalni do zakończenia wszystkich konkurencji i wręczenia nagród.
-Na zawodach obowiązują przepisy BHP i regulamin pływalni
-W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje organizator zawodów
-Patronat nad zawodami objął PREZYDENT MIASTA KATOWIC – MARCIN KRUPA

Komunikat organizacyjny zawodów do pobrania na stronie internetowej szkoły www.zso7.katowice.pl

 Załaczniki:

Załącznik Przedszkolandia 2017.doc

do góry