Basen ferie zimowe

W okresie ferii zimowych - I TYDZIEŃ
(
od 11.02.2019 do 15.02.2019)

basen będzie czynny w następujących godzinach:

  • basen udostępniony dzieciom - codziennie

wejścia o godzinie: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00        Wejście bezpłatne na podstawie legitymacji szkolnej.

  • basen ogólnodostępny

Dzień tygodnia

Godziny wejść na basen ogólnodostępny

Poniedziałek

15.00

16.00

17.00

18.00

------

20.00

21.00

Wtorek

15.00

16.00

 -----

 -----

19.00

20.00

21.00

Środa

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

Czwartek

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

Piątek

15.00

16.00

17.00

 18.00

19.00

20.00

21.00

 

W okresie ferii zimowych - II TYDZIEŃ
(
od 18.02.2019 do 22.02.2019)

basen będzie czynny w następujących godzinach:

  • basen udostępniony dzieciom - poniedziałek - piątek wejścia o godzinie: 14.00, 15.00, 16.00       

Wejście bezpłatne na podstawie legitymacji szkolnej

UWAGA!    W godzinach 14.00 – 17.00 dzieci do lat 9 (pod opieką rodzica) wstęp bezpłatny (rodzic zgodnie z cennikiem).

  • basen ogólnodostępny - poniedziałek - piątek                             

wejścia o godzinie:    
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

Poniedziałek godzina 19, wtorek godziny 17, 18, 19  -   rezerwacja basenu

Bilety na basen ogólnodostępny zgodnie z obowiązującym cennikiem

 

Uwaga!

W godzinach 15.00 – 17.00 dzieci do lat 9 (pod opieką rodzica) wstęp bezpłatny
(rodzic zg. z cennikiem)
 

 Wejście o pełnych godzinach, zajęcia trwają 45 min.

CENNIK BILETÓW WSTĘPU NA BASEN SP nr 33 w ramach godzin ogólnodostępnych

8 zł – bilet normalny

7 zł – bilet dla emerytów i rencistów oraz honorowych krwiodawców krwi *

6 zł – bilet dla studentów *

4 zł – bilet dla młodzieży szkolnej *

4 zł – bilet dla osoby niepełnosprawnej *
            
(opiekun wg cennika)

* Uprawnieni do zakupu biletów ulgowych są:
- dzieci, młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji
- emeryci i renciści, honorowi krwiodawcy krwi po okazaniu ważnej legitymacji
- osoby niepełnosprawne po okazaniu stosownego orzeczenia lub zaświadczenia wydanego przez upoważniony do tego organ
- uczestnicy programu „Nas troje i więcej” mają prawo do zakupu biletów z 50% zniżką na podstawie ważnej karty programu

Cennik obowiązuje od dnia 15 lutego 2016r.
Od 2 stycznia 2019r będzie możliwość płatności kartą.

Wymiary basenu:

długość - 25 m
szerokość - 12.5 m
głębokosć - od 1.2 do 1.6 m

Regulamin pływalni

Ocena jakości wody.pdf

 

do góry