Ułatwienia dostępu

NASZA SZKOŁA PRZYSTĄPIŁA DO REALIZACJI PROJEKTU POŚWIĘCONEGO 40 ROCZNICY WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO W POLSCE.

Pamiec81

Kącik  patriotyczno-historyczny

40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

solodarnosc

W ramach realizacji projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - 13 grudnia 1981 - PAMIĘTAMY", uczniowie klas 8a, 8b, 8c w dniach od 19-21.10.2021 r. w ramach lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie obejrzeli film dokumentalny „NIE ZABIERAJCIE MAMY". Dokument opowiada o działaczkach „Solidarności" aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13.12.1981-22.07.1983)

projekt

W dniach  od 5 do 10 listopada 2021 r. zostały przeprowadzone  na zajęciach z historii i  wiedzy o  społeczeństwie lekcje o stanie  wojennym w Polsce w klasach ósmych. Wykorzystano materiały  przesłane przez IPN i  ŚCWiS oraz zasoby własne m. in. film dokumentalny „Czarne Serca".

2

6 października 2021 r. - Konferencja „Zdarzenia, które obudziły ducha wolności"

Liczba nauczycieli: 2

12 października 2021 r. - Konferencja „Znane i nieznane o Solidarności lat 80-tych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego"

Liczba nauczycieli: 2

4 listopada 2021 r. - Odsłuchanie transmisji wykładu „Drogowskazy pozostawione przez kardynała Stefana Wyszyńskiego na czas kryzysu"

Liczba nauczycieli: 2

Ze względu na przejście szkoły w tryb nauki zdalnej, uczniowie klas 7 i 8
zostali zobowiązani do obejrzenia w ramach pracy domowej wystawy na stronie szkoły
w zakładce Pamięć 81 w dniach 15-20 listopada 2021 r.
 Wystawa znajduje się pod linkiem:
 
Koordynator projektu:
Halina Pustuła-Wójciak
do góry