Ułatwienia dostępu

„Międzynarodowy Konkurs Programistyczny Baltie" to indywidualny konkurs programowania w języku Baltie 3.

Jest on przeznaczony dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, szkół średnich, uczelni oraz dla organizacji pracujących z dziećmi.

Konkurs prowadzony jest na Platformie konkursowej Baltie 3: baltie.net

Główny organizator konkursu: SGP Systems (Czechy).

Kategorie

A - grade 0-3 (uczniowie z przedszkola i uczniowie z klas 1-3 SP)

B - grade 4-6 (uczniowie z klas 4-6 SP)

C - grade 7-9 (uczniowie z klas 7-8 SP + klasa 1 szkoły średniej)

Zadania

Zadania dla wszystkich etapów są w takim samym formacie jak w konkursie Junior B3.

Zapoznajcie się dokładnie z zadaniami #0, #7 i #13 w konkursie Junior B3.

Etapy konkursu: domowy, szkolny, wojewódzki, międzynarodowy.

Etap domowy

Termin: 10.01.2022, 08:00 - 10.06.2022, 15:30.

Limit czasowy: nie ma wskazanego limitu czasowego, uczniowie mogą pracować w szkole lub w domu.

Zainteresowanych uczniów prosimy o kontakt z nauczycielem informatyki.

Uczeń naszej szkoły, Łukasz Kwiatkowski z klasy 4b zajął 2 miejsce 

w Międzynarodowym Konkursie Programistycznym BALTIE WIELKANOC 2021.

W kategorii klas 1-3 drugi uczeń Łukasz Smolis z klasy 1b zajął również 2 miejsce.

Uczniowie opracowali swoje programy i wysłali w ramach kółek informatycznych prowadzonych przez  p. Beatę Mąsior.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

1  2

3  4

Międzynarodowy twórczy konkurs programistyczny Wielkanoc 2021
1.Informacje podstawowe:
Międzynarodowy twórczy konkurs programistyczny jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i szkół średnich, oraz z organizacji pracujących z dziećmi.
Do programowania należy używać programów SGP Baltie 3
Organizatorem konkursu jest SGP Systems z partnerami.
2. Terminy:
▪Termin zgłoszenia      -          12.04.2021, godz. 14:00
▪Termin nadsyłania prac          -          12.04.2021, godz. 14:00
▪ Początek pracy komisji szkolnej         - 12.04.2021, godz. 14:00
▪ Koniec pracy komisji szkolnej -          19.04.2021, godz. 14:00          
▪ Termin nadsyłania wersji angielskiej  -          19.04.2021, godz. 14:00
▪ Początek pracy komisji międzynarodowej      -          19.04.2021, godz. 14:00
▪ Termin dla komisji międzynarodowej  -          22.04.2021, godz. 22:00
▪ Wyniki           -          23.04.2021, godz. 12:00

Kod konkursu na Classroom:  2sxwlat

„Czytaj więcej!”Międzynarodowy twórczy konkurs programistyczny Wielkanoc 2021 (2)

Ostanie zajęcia z programowania  w środowisku Baltie uczniowie klasy 1b poświęcili na ułożeniu programu, który polegał na pokierowaniu Baltiem tak, żeby wyczarował ramkę z kwiatków. Na tych zajęciach dzieci poznały możliwości „Bloku polece}”, który pozwolił uprościć skomplikowany i pracochłonny  kod. Wszyscy stworzyli ramki własnego pomysłu. Brawo, 1b!

10

 Kod programu „Ramka”.

Projekty uczniów

9  1  2

3  4  5

6  7  8

Teraz uczniowie mogą programować w środowisku Baltie nie wychodząc z domu. Baltie online jest dostępny dla zarejestrowanych osób. Klasa 1b układała program „Domek”. Pomysły były bardzo ciekawe.

2020 11 29 151834  3  2

  4  5

Uczeń naszej szkoły, Łukasz Kwiatkowski z klasy 3b zajął 3 miejsce w Międzynarodowym

Konkursie Programistycznym BALTIE CHRISTMAS 2019.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

1 l

W szkolnym etapie międzynarodowego konkursu Baltie Christmas '19 zwyciężyli:

I miejsce - Łukasz Kwiatkowski

II miejsce  - Sara Lech

III miejsce  - Natalia Makowska

GRATULUJEMY ŁUKASZOWI, KTÓRY PRZESZEDŁ DO NASTĘPNEGO ETAPU!

2020 01 19 194334

Międzynarodowy twórczy konkurs programistyczny przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich oraz z organizacji pracujących z dziećmi. Do programowania należy używać programów SGP Baltie 3 lub SGP Baltie 4 C#. Organizatorem konkursu jest TIB, Słowacja.

Temat konkursu: Boże Narodzenie, Mikołaj, Adwent, Zima, sporty zimowe.

Możecie stworzyć życzenia, grę lub inny związany z tematem program. Stworzony przez was program nie może być brutalny ani nikogo obrażać.

Terminy:

▪ Termin zgłoszenia      -          07.01.2020, godz. 19:00

▪ Termin nadsyłania prac          -          07.01.2020, godz. 19:00

▪ Początek pracy komisji szkolnej         -          07.01.2020, godz. 21:00

▪ Koniec pracy komisji szkolnej            -          10.01.2020, godz. 17:00

▪ Termin nadsyłania wersji angielskiej  -          10.01.2020, godz. 19:00

▪ Początek pracy komisji międzynarodowej       -          10.01.2020, godz. 21:00

▪ Termin dla komisji międzynarodowej -          15.01.2020, godz. 21:00

▪ Wyniki          -          16.01.2020, godz. 13:00

Uczestnicy konkursu:

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz innych organizacji pracujących z dziećmi.

Każdy uczestnik konkursu musi mieć swoje konto SGP (UID) i pod tym UID zgłasza się do konkursu - z lewej strony na górze tej strony za pomocą linku „Zgłoszenie".

 Autorskie prawo:

Zgłoszeniem do konkursu dają uczestnicy organizatorom konkursu (SGP Systems i partnerzy SGP Systems) nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do dalszego rozprzestrzeniania konkursowego programu dowolnym sposobem oraz prawo, by go w razie potrzeby dowolnie zmieniać.

Więcej informacji na stronie: https://baltie.net/(S(3nwvnwnw1rhu2tgtm1hbeplu))/Default.aspx?ContestID=100&DisplayFor=2

Na warsztatach komputerowych odbywających się w naszej szkole w czasie wakacji, dzieci mogły uczyć się programowania wizualnego w środowisku Baltie. Tworzyły własne gry i testowały je. Projektowały własne przedmioty do programów i budowały sceny. Powstałe programy były bardzo kreatywne, kolorowe i wakacyjne.

1  2

3  4

Projektowanie własnych przedmiotów i umieszczanie ich w programie.

1  6  4

8  2

7

9

Na poziomie klas I – III  drugie miejsce w Międzynarodowym Konkursie Programistycznym BALTIE CHRISTMAS 2018 zajął uczeń  klasy 2b – Paweł Stefurak. Na poziomie klas IV-VI ósme  miejsce zajął  Bartłomiej Moń z kl. 4a.

  1  2

  1. Międzynarodowy twórczy konkurs programistyczny jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, oraz z organizacji pracujących z dziećmi.

Do programowania należy używać programów SGP Baltie 3 lub SGP Baltie 4 C#.

Organizatorem konkursu jest TIB, Slowacja.

  1. Terminy:

▪ Termin zgłoszenia      -          09.01.2019, godz. 13:00

▪ Termin nadsyłania prac          -          09.01.2019, godz. 13:00

▪ Początek pracy komisji szkolnej         -          04.01.2019, godz. 13:00

▪ Koniec pracy komisji szkolnej            -          11.01.2019, godz. 13:00

▪ Termin nadsyłania wersji angielskiej  -          11.01.2019, godz. 13:00

▪ Początek pracy komisji międzynarodowej       -     11.01.2019         

  1. Uczestnicy konkursu:

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz innych organizacji pracujących z dziećmi.

Każdy uczestnik konkursu musi mieć swoje konto SGP (UID) i pod tym UID zgłasza się do konkursu - z lewej strony na górze tej strony za pomocą linku "Zgłoszenie".

W konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni i zespoły. Zespół musi mieć przewodniczącego i maksymalnie 2 pozostałych członków. Zespół do konkursu zgłasza przewodniczący.

Jeden uczestnik konkursu może być członkiem kilku zespołów lub brać udział w konkursie indywidualnie. Indywidualny uczestnik konkursu nie może być przewodniczącym żadnego zespołu.

Przewodniczący jednego zespołu nie może być przewodniczącym innego zespołu ani też nie może być uczestnikiem indywidualnym konkursu.

  1. Kategorie konkursowe:

Kategoria A: uczniowie grade 0. - 3. (PS, kl. 1-3 SP).

Kategoria B: uczniowie grade 4. - 6. (kl. 4-6 SP).

Kategoria C: uczniowie grade 7. - 9. (kl. 1-3 G).

Kategoria D: uczniowie szkół średnich (wg konkursu grade 10. - 13.).

O przydziale zespołu do danej kategorii decyduje wiek (klasa) najstarszego członka zespołu.

  1. Temat konkursu:

Boże Narodzenie, Mikołaj, Adwent

Zima, sporty zimowe

Możecie stworzyć życzenie, grę lub inny związany z tematem program. Stworzony przez was program nie może być brutalny ani nikogo obrażać.

  1. Konkursowy program:

może być stworzony tylko za pomocą narzędzi B3 lub B4 i musi zawierać oryginalne (tzn. stworzone przez autora programu, a nie pobrane skądś) pliki graficzne, dźwiękowe i video!

Oznacza to, że program nie może wykorzystywać żadnych obrazków, dźwięków i filmów innych autorów, rodziców czy nauczycieli, nawet jeśli wykorzystany plik jest ogólnie dostępny w Internecie.

  1. Autorskie prawo:

Zgłoszeniem do konkursu dają uczestnicy organizatorom konkursu (SGP Systems i partnerzy SGP Systems) nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do dalszego rozprzestrzeniania konkursowego programu dowolnym sposobem oraz prawo, by go w razie potrzeby dowolnie zmieniać.

  1. Organizacja konkursu:

Uczestnicy konkursu do określonego terminu (dzeiń zamknięcia zgłoszeń) nagrają na serwer konkursowy swój program i w dalej będą realizowane tzw. etapy ocen (w dalszym tekście tylko etapy).

Etapy konkursu: szkolny, wojewódzki, ogólnopolski i międzynarodowy.

Do wyższego etapu zostaną zakwalifikowane w każdej kategorii najlepsze programy z niższego etapu.

Zespoły, które postępią do międzynarodowego etapu, będą mogli, przed oceną międzynarodową, nagrać jeszcze anglojęzyczną wersję swojego programu.

Komisje szkolne tworzą przewodniczący zespołów uczestniczących w konkursie w szkole.

Jurorami wyższego etapu są przewodniczący zwycięskich zespołów niższego etapu.

Każdy juror ocenia wszystkie programy danego etapu ze swoim programem włącznie. Oceny będą widoczne na stronie konkursowej.

Ostateczna ocena każdego programu zostanie wyliczona jako średnia ocen wszystkich członków komisji tego etapu w poszczególnych kryteriach.

Przewodniczący zespołu może  konsultować się z dowolną osobą (koledzy z drużyny, rodzice, nauczyciel), ale ocena jest opublikowana pod jego nazwiskiem.

Jeżeli przewodniczący zespołu nie dokona oceny wszystkich programów tego etapu (włącznie ze swoim programem), udział jego zespołu w konkursie zostanie zakończony, a oceny już wystawione – anulowane.

  1. Nagrody:

Wszyscy uczestnicy będą mieli do pobrania dyplomy na serwerze konkursowym.

Najlepsze programy konkursowe będą opublikowane na serwerze konkursowym.

do góry