Międzynarodowy twórczy konkurs programistyczny Wielkanoc 2021 (2)

Międzynarodowy twórczy konkurs programistyczny Wielkanoc 2021
1.Informacje podstawowe:
Międzynarodowy twórczy konkurs programistyczny jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i szkół średnich, oraz z organizacji pracujących z dziećmi.
Do programowania należy używać programów SGP Baltie 3
Organizatorem konkursu jest SGP Systems z partnerami.
2. Terminy:
▪Termin zgłoszenia      -          12.04.2021, godz. 14:00
▪Termin nadsyłania prac          -          12.04.2021, godz. 14:00
▪ Początek pracy komisji szkolnej         - 12.04.2021, godz. 14:00
▪ Koniec pracy komisji szkolnej -          19.04.2021, godz. 14:00          
▪ Termin nadsyłania wersji angielskiej  -          19.04.2021, godz. 14:00
▪ Początek pracy komisji międzynarodowej      -          19.04.2021, godz. 14:00
▪ Termin dla komisji międzynarodowej  -          22.04.2021, godz. 22:00
▪ Wyniki           -          23.04.2021, godz. 12:00

Kod konkursu na Classroom:  2sxwlat

3. Uczestnicy konkursu:
Każdy uczestnik konkursu musi mieć swoje konto SGP (UID) i pod tym UID zgłasza się do
konkursu - z lewej strony na górze tej strony za pomocą linku
"Zgłoszenie".
W konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni i drużyny (maks. 5
członków). Drużynę do konkursu zgłasza lider drużyny.
4. Kategorie konkursowe:
Kategoria
A: uczniowie grade 0. - 3. (kl. 0-3 SP).
Kategoria
B: uczniowie grade 4. - 6. (kl. 4-6 SP).
Kategoria
C: uczniowie grade 7. - 9. (kl. 7-8 i 1 SŚ).
Kategoria
D: uczniowie szkół średnich (wg konkursu grade 10. - 13.).
O przydziale drużyny do danej kategorii decyduje wiek (klasa) najstarszego członka zespołu.
5. Konkursowy projekt:
Musi być związany z tematem konkursu. Możesz stworzyć życzenie, grę, program edukacyjny itp. Stworzony przez Ciebie program nie może być brutalny ani nikogo
obrażać. Może być stworzony tylko za pomocą narzędzi B3 lub B4 i musi zawierać oryginalne (tzn. stworzone przez autora programu, a nie pobrane skądś) pliki graficzne,
dźwiękowe i video!
Oznacza to, że program nie może wykorzystywać żadnych obrazków, dźwięków i filmów innych autorów, rodziców czy nauczycieli, nawet jeśli wykorzystany plik jest
ogólnie dostępny w Internecie.
6. Autorskie prawo:
Zgłoszeniem do konkursu dają uczestnicy organizatorom konkursu (SGP Systems oraz ich partnerom) nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do dalszego rozprzestrzeniania
konkursowego projektu dowolnym sposobem oraz prawo, by go w razie potrzeby poprawić, (aby nadal działał po zmianie systemu operacyjnego itp.).
7. Organizacja konkursu:
Uczestnicy konkursu do określonego terminu (dzeiń zamknięcia zgłoszeń) nagrają na serwer konkursowy swój program i w dalej będą realizowane tzw. etapy ocen (w dalszym
tekście tylko etapy).
Ostateczna ocena każdego programu zostanie wyliczona jako średnia ocen wszystkich członków komisji tego etapu w poszczególnych kryteriach.
Przewodniczący zespołu może konsultować się z dowolną osobą (koledzy z drużyny, rodzice, nauczyciel), ale ocena jest opublikowana pod jego nazwiskiem.
Jeżeli zawodnik (lub przewodniczący zespołu) nie dokona oceny wszystkich programów tego etapu (włącznie ze swoim programem), jego udział (lub udział jego zespołu)
w konkursie zostanie zakończony i oceny już wystawione zostaną też anulowane.
8. Nagrody:
Wszyscy uczestnicy będą mieli do pobrania dyplomy na serwerze konkursowym. Najlepsze programy konkursowe będą opublikowane na serwerze konkursowym.
9. Zasady wysyłania plików:
Projekty na konkurs mogą być wysyłane jedynie w formacie BZIP (dla narzędzia Baltie 3)
Więcej informacji pod linkiem:
https://baltie.net/(S(hjkuxxkvb1algpxahhg521c4))/Default.aspx?ContestID=66&DisplayFor=1

do góry